Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ydelser ved sygdom, barsel, sorgorlov og alvorligt syge børn

Læs om sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, forsikringsordningerne for sygedagpenge samt barselsdagpenge ved barsel, sorgorlov og pasning af alvorligt syge børn.

Sygedagpenge

Sygedagpenge udbetales til personer, som er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom, som har en vis tilknytning til arbejdsmarkedet, og som i øvrigt opfylder betingelserne i sygedagpengeloven.

Ydelse ved sygdom

Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb

Under jobafklaringsforløb kan man få ressourceforløbsydelse, som er på kontanthjælpsniveau uden hensyn til egen formue og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægts- og formueforhold.

Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb

Barselsdagpenge

Man kan få barselsdagpenge i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption.

Barselsdagpenge

Sorgorlov

Som forælder kan man have ret til sorgorlov med barselsdagpenge, hvis barnet mistes eller dør.

Sorgorlov

Alvorligt syge børn

Som forælder kan man have ret til fravær med dagpenge eller tabt arbejdsfortjeneste, hvis barnet er alvorligt sygt.

Alvorligt syge børn

Sidst opdateret: 08-07-2024