Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Arbejde og førtidspension (gammel ordning før 2003)

Førtidspensionister efter reglerne fra før 1. januar 2003 (gammel ordning) kan arbejde i et vist omfang, samtidig med at de modtager pension.

Førtidspensionister på den gamle ordning kan ikke miste retten til pension, selvom de arbejder, uanset hvor meget og hvor længe de arbejder. Dette gælder førtidspensionister, hvis førtidspensionssag startede før 1. januar 2003. De kan være helt sikre på at beholde retten til deres pension, uanset om de i en årrække skifter pensionen ud med arbejde.

Tidligere kunne kommunen frakende pensionen, hvis en førtidspensionist over en længere periode havde vist, at han eller hun kunne arbejde og forsørge sig selv. Men sådan er det ikke mere. Den 1. juli 2008 trådte ændrede regler i kraft, som betyder, at kommunen ikke kan frakende retten til førtidspension imod pensionistens ønske. Kommunen kan heller ikke overflytte en førtidspensionist til en lavere pensionssats.

Førtidspensionister har dermed mulighed for at bidrage til egen forsørgelse uden risiko for at miste retten til pension.

Hvor meget må man arbejde?

Hvis man arbejder i begrænset omfang, kan man arbejde, samtidig med at man modtager pension. Hvis man arbejder meget, vil kommunen i nogle tilfælde gøre pensionen hvilende. Det betyder, at pensionen ikke udbetales i de perioder, hvor førtidspensionisten arbejder meget.

Kommunen kan gøre førtidspensionen hvilende, hvis arbejdsindtægten vedvarende forventes at overstige det dobbelte af førtidspensionens grundbeløb. Kommunen vurderer, om pensionen skal gøres hvilende ud fra en konkret vurdering af, om den opnåede indtægt er uforenelig med den tilkendte førtidspension.

Førtidspensionister på den gamle ordning skal automatisk have tilkendt invaliditetsydelse, når retten til førtidspensionen bliver gjort hvilende.

Hvordan er reglerne for private pensionsordninger?

Sikkerheden for førtidspension gælder kun den offentlige førtidspension. Førtidspensionister, der modtager udbetalinger fra et privat pensionsselskab, skal være opmærksomme på, at der kan gælde regler for, hvor meget de må arbejde, før de mister udbetalingerne fra den private ordning. Det er derfor en god ide at tage kontakt til sit pensionsselskab og undersøge de nærmere regler, der kan være forskellige fra selskab til selskab.

Hvor høj må indkomsten være?

Reglerne om, at førtidspensionister ikke kan miste retten til pensionen, ændrer ikke ved, at de forskellige pensionsydelser fortsat skal nedsættes, hvis førtidspensionisten har væsentlig indkomst samtidig med førtidspensionen. Det gælder, uanset om indkomsten kommer fra arbejde, private pensionsordninger eller andet.

Reglerne for, hvornår pensionen sættes ned, er ens for alle, uanset om man modtager almindelig, forhøjet almindelig, mellemste eller højeste førtidspension.

Ekstra indkomst giver ikke nogen nedsættelse af invaliditetsbeløb, erhvervsudygtighedsbeløb, førtidsbeløb eller den ekstra tillægsydelse. Der sker en gradvis nedsættelse af varme- og helbredstillæg, pensionstillæg og grundbeløb, hvis førtidspensionistens indkomst stiger. En ægtefælle eller samlevers indtægter fra personligt arbejde, f.eks. lønindtægter, påvirker ikke pensionen. 

Hvad betyder arbejdet for boligydelsen?

Førtidspensionister skal være opmærksomme på reglerne for boligydelse. Om man får boligydelse, og hvor stor den er, afhænger bl.a. af ens indkomst: Jo højere indkomst, desto lavere boligydelse. Til lejere gives ydelsen som en ydelse uden tilbagebetalingspligt, mens ejere kan få ydelsen som et lån.

I forhold til boligydelse er det ligegyldigt, hvor indkomsten stammer fra. Dvs. al indkomst tæller med, når det skal beregnes, hvor høj en ydelse man er berettiget til.

Derfor vil en ekstra arbejdsindkomst betyde, at boligydelsen bliver lidt mindre, end den ellers ville have været.

Læs mere om boligydelse

Hvornår skal man give kommunen og Udbetaling Danmark besked?

Førtidspensionen bliver beregnet på baggrund af ens aktuelle indkomst. Ændrer indkomsten sig betydeligt – fx fordi man tager et arbejde – har man pligt til at give kommunen og Udbetaling Danmark besked, så pensionen kan blive genberegnet og reguleret. Undlader man at underrette sin kommune og Udbetaling Danmark, vil for meget udbetalt pension kunne kræves tilbagebetalt. Samme regler gælder for boligydelse.

Job med løntilskud

Job med løntilskud for førtidspensionister er en mulighed, hvis pensionisten ikke kan klare et job på almindelige vilkår. Flere oplysninger om job med løntilskud til førtidspensionister fås hos kommunen.

Til borgere

Kommunerne og Udbetaling Danmark har ansvaret for at oplyse om reglerne for pension og arbejde. Udbetaling Danmark har også mulighed for at foretage en vejledende beregning af pensionen.

Find Udbetaling Danmarks kontaktoplysninger og selvbetjeningsløsninger på borger.dk

Sidst opdateret: 08-03-2024