Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Fleksydelse

Fleksydelse er en tilbagetrækningsydelse for borgere, som er visiteret til et fleksjob og tilmeldt fleksydelsesordningen, og som ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen.

Betingelser for fleksydelse

Man kan få fleksydelse i op til 5 år før folkepensionen. Fra 1. juli 2018 bliver perioden dog gradvist kortere indtil 3 år før folkepensionen. Som yderligere betingelser skal man:

  • Betale fleksydelsesbidrag
  • Være visiteret til et fleksjob og have været det i mere end 3 måneder
  • Som hovedregel have betalt fleksydelses- og efterlønsbidrag i sammenlagt 30 år
  • Være fyldt 60 år, men ikke nået folkepensionsalderen. Fleksydelsesalderen bliver dog gradvist forhøjet til 64 år fra 2014 til 2023
  • Have indberettet værdien af pensioner
  • Have bopæl i Danmark eller i et andet EØS-land.

Fleksydelsens størrelse afhænger af, hvornår man er født, og om man har pensioner og andre indtægter.

Til sagsbehandlere

Er du sagsbehandler, kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vejlede generelt om reglerne. Du kan finde praksis på området på Ankestyrelsens hjemmeside.

Ankestyrelsens hjemmeside

Til borgere

Du kan kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål til reglerne om fleksydelse.

Fleksydelse på borger.dk

Det er Udbetaling Danmark, der træffer afgørelse om ret til fleksydelse. Du kan klage over deres afgørelse til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Du kan klage over sagsbehandlingen og sagsbehandlingstiden til Kundeambassadøren i Udbetaling Danmark.

 

Sidst opdateret: 12-03-2024