Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Delpension

Delpension er en mulighed for gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Ordningen er under afvikling.

For at blive omfattet af ordningen om delpension skal man være født før den 1. januar 1959, og man må ikke have ret til efterløn. For at have ret til delpension, skal man desuden:

  • Være mellem 60 år og folkepensionsalderen. Delpensionsalderen stiger gradvist fra 60½ år i 2014 til 63 år
  • Arbejde i Danmark eller på et dansk skib
  • Bo i Danmark
  • Have betalt mindst 10 års fuldt bidrag til ATP Livslang Pension inden for de seneste 20 år
  • Ikke have opnået eller udnyttet retten til at få udstedt et efterlønsbevis
  • A-kassen skal have opgjort ens pensionsformue

Er man lønmodtager, skal man have arbejdet i et omfang, der svarer til mindst 2.340 timer i Danmark inden for de sidst 24 måneder. Når man overgår til delpension, skal man nedsætte sin arbejdstid med mindst 7 timer om ugen eller mindst 1/4 af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. Mens man modtager delpension, skal man i gennemsnit arbejde mellem 12 timer og 30 timer om ugen.

Er man selvstændig, skal man have været beskæftiget på fuld tid de seneste 5 år, heraf 4 år som selvstændig i Danmark. Desuden skal man have drevet selvstændig virksomhed i mindst 9 af de seneste 12 måneder. Som selvstændig skal man halvere sin arbejdstid, når man overgår til delpension.

Delpensionen beregnes og reguleres forholdsmæssigt efter et årligt basisbeløb. Basisbeløbet svarer til 82 pct. af dagpengenes højeste beløb. Pensionsordninger kan medføre, at basisbeløbet nedsættes. Den årlige delpension udgør 1/37 af basisbeløbet for hver hele time, som den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid nedsættes med.

Sidst opdateret: 22-05-2023