Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Adoptionstilskud

Forældre, der adopterer et udenlandsk barn, kan efter ansøgning modtage et adoptionstilskud til udgifter i forbindelse med adoptionen. Adoptionstilskuddet ydes som et engangsbeløb.

Forældre, der adopterer et udenlandsk barn, kan efter ansøgning modtage et adoptionstilskud til udgifter i forbindelse med adoption.

Adoptionstilskuddet ydes som et engangsbeløb. Beløbet bliver reguleret hvert år den 1. januar med satsreguleringsprocenten. Hvis flere børn adopteres samtidigt, fx søskende, ydes der ét adoptionstilskud pr. barn.

Se satser

Betingelser for udbetaling

Det er en betingelse for tilskud, at adoptionen sker gennem en anerkendt organisation. For tiden er der én organisation i Danmark, der er anerkendt til at formidle internationale adoptioner. Det er Danish International Adoption. Adoptionstilskud kan ikke ydes til familie- og stedbarnsadoptioner.

Adoptionstilskuddet bliver udbetalt af Udbetaling Danmark efter ansøgning, når den adoptionsundersøgende myndighed kan attestere, at barnet er ankommet her til landet.

Medmindre en af adoptanterne har dansk indfødsret eller har fået opholdstilladelse i Danmark efter § 7 eller § 8 i udlændingeloven, forudsætter udbetaling af adoptionstilskud fast bopæl her i landet i 1 år.

Ligesom for de øvrige typer af børnetilskud gælder dels optjeningsprincippet, dels at reglerne om indfødsret kan fraviges efter internationale konventioner mv.

Generelle betingelser for børnetilskud

Til borgere

Læs om adoptionstilskud på borger.dk

Sidst opdateret: 12-03-2024