Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Efterløn

Efterløn er en frivillig tilbagetrækningsordning for medlemmer af en a-kasse, der betaler efterlønsbidrag.

Ordningen giver mulighed for en gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet nogle år før den egentlige folkepensionsalder.

For at opfylde betingelserne for at få ret til efterløn skal man:

  • Være medlem af en dansk a-kasse
  • Have nået efterlønsalderen, men ikke nået folkepensionsalderen
  • Som hovedregel have betalt efterlønsbidrag i sammenlagt 30 år og senest fra det fyldte 30. år
  • Kunne opfylde betingelserne for ret til dagpenge ved ledighed
  • Have indberettet værdien af pensioner
  • Have bopæl i Danmark eller i et andet EØS-land.

Til sagsbehandlere

Er du sagsbehandler i en a-kasse, kan du stille spørgsmål om reglerne og praksis til Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring.

Klager om arbejdsløshedsforsikring og efterløn

Til borgere

Er du borger, kan du læse mere om efterløn på borger.dk. Find links m.m.:

Pension og efterløn

Beregn efterløn

 

Sidst opdateret: 12-04-2024