Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Boligstøtte

Boligstøtte ydes som en hjælp til betaling af den løbende boligudgift. Det er også muligt at søge om lån til beboerindskud i almene boliger.

Boligstøtte beregnes ud fra boligudgiftens størrelse, husstandens indkomst, boligens størrelse og husstandens sammensætning. Man kan også søge om lån til beboerindskud i almene boliger.

Satser

Boligstøtte til folkepensionister hedder boligydelse. Boligydelse ydes også til førtidspensionister på gammel ordning (reglerne indtil 1. januar 2003).

Boligydelse

Boligstøtte til andre hedder boligsikring. Boligsikring ydes til ikke-pensionister og til førtidspensionister på ny ordning (reglerne efter 1. januar 2003).

Boligsikring

Hvis man flytter i en almen bolig, kan man søge kommunen om et lån til beboerindskud.

Lån til beboerindskud

Til borgere

Det er Udbetaling Danmark, som beregner og udbetaler boligstøtte.

Find Udbetaling Danmarks kontaktoplysninger og selvbetjeningsløsninger på borger.dk (nyt vindue)

Boligstøtte på borger.dk (nyt vindue)

Beregn din boligstøtte på borger.dk (nyt vindue)

Det er kommunen, som træffer afgørelse om lån til beboerindskud. Hvis du ønsker yderligere information om beboerindskudslån, skal du kontakte kommunen.

Love og regler om individuel boligstøtte 

Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte: LBK nr. 229 af 12/02/2021 (nyt vindue)

Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte m.m.: LOV nr. 1364 af 28/12/2011 (nyt vindue)

Vejledning om individuel boligstøtte: VEJ nr. 103 af 23/10/2002 (nyt vindue)

Sidst opdateret: 22-05-2023