Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Arbejde og folke- og førtidspension

Der er gode muligheder for at arbejde i et vist omfang ved siden af folkepensionen eller førtidspensionen.

Mange vælger at arbejde, selvom de har ret til folkepension eller førtidspension.

Arbejder man selv som folkepensionist, påvirker arbejdsindtægterne ikke folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, hvis der er tale om indtægter fra personligt arbejde, f.eks. lønindtægter. 

Det er muligt at opsætte folkepensionen og få ret til et tillæg til pensionen. Man opsætter pensionen ved at arbejde og udskyde pensionen.

Har en folke- eller førtidspensionist en ægtefælle eller samlever, påvirker dennes indtægter fra personligt arbejde, f.eks. lønindtægter, heller ikke pensionens størrelse. 

Arbejde og folkepension

Arbejde og opsat folkepension

Arbejde og førtidspension (ny ordning)

Arbejde og førtidspension (gammel ordning)

Love og regler om folke-og førtidspension

Lov om social pension: LBK nr. 527 af 25/04/2022Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.: LBK nr. 528 af 25/04/2022

Vejledning om folkepension efter lov om social pension: VEJ nr. 53 af 31/08/2007

Vejledning om forhøjelse, ændring, frakendelse m.v. af førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. VEJ nr. 9281 af 18/03/2022Vejledning om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. : VEJ nr. 54 af 31/08/2007

Vejledning om tilkendelse af førtidspension m.v. efter lov om social pension: VEJ nr. 9288 af 17/04/2023

Vejledning om førtidspension: VEJ nr. 105 af 23/10/2002

Sidst opdateret: 02-07-2024