Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Revalidering

Revalidering kan gives til personer, som har begrænsninger i arbejdsevnen, og som ikke modtager andre tilbud.

Formålet er, at hjælpe borgere med begrænset arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet. Der skal være en realistisk mulighed for, at revalidering kan føre til job. En revalidering vil typisk være uddannelse, optræning eller omskoling.

Revalidering er både erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp. Revalidering kan ske enten i form af forrevalidering eller - når det erhvervsmæssige sigte er afklaret - revalidering efter en særlig jobplan.

Aktiviteterne kan fx være arbejdsprøvning, uddannelse, optræning hos private eller offentlige arbejdsgivere eller hjælp til etablering af selvstændig virksomhed. Den økonomiske hjælp kan være kontanthjælp og revalideringsydelse. Det vil også kunne være ansættelse med løntilskud i visse situationer.

For at kunne få revalidering er det en forudsætning, at man har begrænsninger i arbejdsevnen, og at der ikke er andre tilbud, som kan hjælpe en med at få tilknytning til arbejdsmarkedet.

Revalideringsydelsen

Til sagsbehandlere

Er du sagsbehandler i en kommune, kan du få vejledning om praksis og reglerne i Ankestyrelsen. Er der tale om helt ny lovgivning, kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering dog vejlede.

Du kan finde praksis på området på Ankestyrelsens hjemmeside.

Ankestyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

Sidst opdateret: 05-10-2023