Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ret til uddannelsesløft inden for mangelområder

Ret til en erhvervsuddannelse inden for mangelområder med 110 pct. dagpenge er for dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, og som er ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse.

Fra 29. december 2023 er der permanent ret for dagpengemodtagere til tilbud om en erhvervsuddannelse inden for mangelområder, der fremgår af positivlisten.

For retten gælder:

  • Dagpengemodtagere har ret til at påbegynde en hel erhvervsuddannelse med 110 pct. af deres individuelle dagpengesats, dog højst 110 pct. af dagpengenes højeste beløb, hvis erhvervsuddannelsen optræder på positivlisten.
  • Retten gælder alene for dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, og som er ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse.
  • Der kan alene bevilges en hel erhvervsuddannelse, hvorfor der bl.a. ikke kan bevilges et grundforløb eller et kortere uddannelsesforløb.
  • Dagpengemodtagere kan fortsætte deres uddannelse, selvom den i varighed strækker sig længere end dagpengeperioden. Hermed kan personen fortsætte på anden forsørgelsesydelse, fx SU, på anden ydelse eller gennem voksenlærlingeordningen – alt efter hvad personen er berettiget til.
  • Der er adgang til alle erhvervsuddannelser på positivlisten, hvorfor der også kan tages erhvervsuddannelser, som ikke udbyder skolepraktik.
  • Tilbuddet skal aftales mellem personen og jobcenteret. Personen har dermed ikke pligt til at tage imod tilbuddet. Når tilbuddet er aftalt, har personen pligt til at påbegynde og deltage i uddannelsen.
  • Under uddannelsen fritages personen for pligten til at være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v..
  • Dagpengemodtageren skal fortsat være til rådighed for den aktive indsats, herunder deltage i kontaktforløbet og tilbuddet. Jobcentret kan beslutte, at samtaler holdes på anden vis, fx telefonisk. 

Positivliste for ret til en erhvervsuddannelse med 110 pct. dagpenge

Det er et krav, at erhvervsuddannelsen tages inden for et område med mangel på arbejdskraft, dvs. at erhvervsuddannelsen skal fremtræde af positivlisten.
Positivliste for erhvervsuddannelser med ret til 110 pct. dagpenge (pdf) (nyt vindue)

Bekendtgørelse, vejledning og yderligere materiale

Retsinformation: Lov nr. 1051 af 30. juni 2020 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Ekstraordinært løft af ledige med ret til en erhvervsuddannelse med forhøjet dagpengesats på 100 pct. i 2020-2021) (nyt vindue)

Orienteringsskrivelse om love og bekendtgørelser, der udmønter
initiativer fra to aftaler om opkvalificering (pdf) (nyt vindue)

Orientering om vedtagelse af lovforslag om permanent uddannelsesløft med forhøjet dagpengesats på 110 pct. (L 84) (pdf) (nyt vindue)

Startvejledning nr. 9598 af 30. august 2020 om de nye opkvalificeringsmuligheder (nyt vindue)

Retsinformation: Lov nr. 1238 af 11. juni 2021 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forlængelse af uddannelsesløftet med forhøjet dagpengesats på 110 pct. til 2022 og undtagelse fra genindplacering i en ny dagpengeperiode for personer omfattet af uddannelsesløftet) (nyt vindue)

Retsinformation: Lov nr. 728 af 13. juni 2023 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge og barselsloven (Genindførelse af ret til uddannelsesløft med forhøjet dagpengesats på 110 pct. i 2023) (nyt vindue)

Finansiering af udgifter

Kursusudgifterne finansieres af en ny særskilt lovbunden bevilling – og altså ikke inden for puljen til uddannelsesløft. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Dagpengeudgifter finansieres efter gældende refusions/medfinansieringsregler (refusionstrappen).

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til ret til en erhvervsuddannelse inden for mangelområder på 110 pct. dagpenge.

Star.dk har en borgerrettet side, der opsummerer alle de ordninger, som anvender positivlister. A-kasserne og jobcentrene bedes venligst henvise borgerne til følgende side.

Positivlister – se, hvilke kurser og uddannelser du kan få adgang til

Sidst opdateret: 24-04-2024