Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Fleksjob

Fleksjob er et tilbud til personer, der pga. en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

Jobcentret kan give tilbud om fleksjob til personer, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet pga. en varig og væsentlig begrænset arbejdsevne. I fleksjobbet tages der hensyn til, at medarbejderes arbejdsevne er begrænset, og kommunen udbetaler et tilskud til lønnen, der kompenserer for den nedsatte arbejdsevne.

Jobcentret træffer afgørelse om retten til fleksjob efter indstilling fra rehabiliteringsteamet.

Rehabiliteringsteam

Et fleksjob er som udgangspunkt midlertidigt. Det betyder, at kommunen skal vurdere, om den fleksjobansatte fortsat er berettiget til et fleksjob, efter at personen har været ansat i et fleksjob i 4½ år.

Reglerne om midlertidighed afhænger af, om den fleksjobansatte er over eller under 40 år.

Personer ansat i et fleksjob før den 1. januar 2013, fortsætter i fleksjobbet på samme vilkår som hidtil, og skal først ansættes efter de nye regler, hvis vedkommende begynder i et nyt fleksjob.

Løn i fleksjob

Arbejdsgiveren betaler fleksjobberen løn udelukkende for det arbejde den ansatte udfører i fleksjobbet. Kommunen supplerer lønnen med et fleksløntilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten fra arbejdsgiveren.

En fleksjobansat kan højest få udbetalt en samlet indtægt, der svarer til lønnen på fuld tid i den pågældende stilling.

Du kan bruge fleksjobberegneren til beregning af lønindtægt ved fleksjob. Beregneren er vejledende.

Fleksjobberegner

Guides til fleksjob

STAR har udarbejdet guiden ”Udvikling i fleksjob”, der giver gode råd til, hvordan jobcentrene kan arbejde med at understøtte borgernes udvikling af arbejdsevnen.

Guide til jobcentermedarbejder 'Udvikling i fleksjob'

Guide til arbejdet med udvikling i fleksjob i fire faser (pdf)

Læs mere om arbejdet med udvikling i fleksjob:

Kvalitativ erfaringsopsamling af Udvikling i fleksjob II

Borgere kan læse en detaljeret beskrivelse af fleksjobordningen på borger.dk. Her på star.dk findes der links, pjecer og film.

Revalidering, fleksjob og ressourceydelse, hvis du har nedsat arbejdsevne

Virksomheder kan finde råd og vejledning til ansættelser i fleksjob her:

Medarbejdere i fleksjob

Reglerne om fleksjob:

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 20 (LAB)  

Bekendtgørelse om fleksjob m.v.

Vejledning om fleksjob

Skrivelse om tilskud til arbejdsgivere med ansatte i fleksjob

Er du sagsbehandler i en kommune, kan STAR vejlede generelt om reglerne.

Du kan desuden søge juridisk vejledning hos Ankestyrelsen.

Ankestyrelsens hjemmeside

Sidst opdateret: 06-03-2024