Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Puljen til uddannelsesløft

Puljen til uddannelsesløft giver dagpengemodtagere mulighed for at få bevilget dele eller en hel erhvervsuddannelse. Jobparate kontanthjælpsmodtagere kan få bevilget et grundforløb via puljen. Det er et krav, at personen skal være fyldt 30 år, og være enten ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse.

Kommunerne får af puljen dækket 80 pct. af udgifterne til køb af erhvervsuddannelser.

Med virkning fra 1. august 2020 er der sket en række permanente ændringer til puljen til uddannelsesløft:

  • Dagpengemodtagere kan fortsætte deres uddannelse, selvom den i varighed strækker sig længere end dagpengeperioden. Herefter kan personen fortsætte uddannelsesforløbet på anden forsørgelsesydelse, fx SU, kontanthjælp eller gennem voksenlærlingeordningen – alt efter hvad personen er berettiget til.
  • Dagpengemodtagere kan tage særskilte dele af en erhvervsuddannelse, fx et grundforløb eller et kortere uddannelsesforløb.
  • Jobparate kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet, som er fyldt 30 år og er ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse, kan tage et grundforløb gennem puljen til uddannelsesløft. De kan ligeledes fortsætte grundforløbet, hvis de skifter ydelse undervejs.
  • Der er adgang til alle erhvervsuddannelser, hvorfor der også kan tages erhvervsuddannelser, som ikke udbyder skolepraktik.

Sammen med disse ændringer gælder følgende fortsat for tilbud under puljen til uddannelsesløft:

  • Personen skal være fyldt 30 år og enten være ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse
  • Tilbuddet skal aftales mellem personen og jobcenteret. Personen har dermed ikke pligt til at tage imod tilbuddet. Når tilbuddet er aftalt, har personen pligt til at påbegynde og deltage i uddannelsen.
  • Under uddannelsen fritages personen for pligten efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik til at være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde.
  • Personen skal fortsat være til rådighed for den aktive indsats, herunder deltage i kontaktforløbet og tilbuddet. Jobcentret kan beslutte, at samtaler holdes på anden vis, fx telefonisk.
  • Som dagpengemodtager under puljen til uddannelsesløft, modtager man en reduceret dagpengeydelse på 80 pct. af den maksimale dagpengesats, dog højst et beløb svarende til ens hidtidige dagpengesats.

Bekendtgørelse, vejledning og yderligere materiale

Bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft

Bekendtgørelse nr. 1012 fra den 28. juni 2023 af lov om en rejsegarantifond 

Startvejledning nr. 9598 af 31. august 2020 om de nye opkvalificeringsmuligheder

Regnskabsaflæggelse

Kommunerne skal indsende et revisorpåtegnet regnskabet for det gældende år senest den 1. april i det følgende år. Indsendelsen af regnskabet skal ske via styrelsens Tilskudsportal.

Tilskudsportalen

Tilsagn og forbrug under puljen til uddannelsesløft

Styrelsen udarbejder hvert år en oversigt over tilsagn og forbrug blandt alle landets kommuner under puljen til uddannelsesløft.

Sidst opdateret: 08-04-2024