Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Handicapkompenserende ordninger

De handicapkompenserende ordninger kan understøtte, at borgere med handicap opnår og fastholdes i beskæftigelse.

Specialfunktionen Job & Handicap

Specialfunktionen Job & Handicap yder vejledning på området i vores hotline samt ved forskellige arrangementer.

Aktivitetskalender

Fælles for de handicapkompenserende ordninger er, at de kan medvirke til at kompensere for de barrierer, som en person med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan møde i forhold til job, uddannelse eller et tilbud iværksat af jobcentret.

Ved de handicapkompenserende ordninger forstås fire ordninger, som er beskrevet i henholdsvis lov om kompensation til handicappede i erhverv og i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Ordningerne er:

Personlig assistance

Hjælpemidler

Fortrinsadgang

Løntilskud til nyuddannede med handicap (isbryderordningen)

Andre ordninger

Udover de handicapkompenserende ordninger kan også andre ordninger være relevante for personer med funktionsnedsættelse. Det gælder fx:

  • Fleksjob
  • Fastholdelsesfleksjob
  • Fleksjob på 10 timer eller derunder (minifleksjob)
  • Revalidering
  • Job med løntilskud for førtidspensionister
  • § 56 aftale
  • Mentor.

 

Pjecer

Specialfunktionen Job & Handicaps pjece kan rekvireres digitalt ved henvendelse til Specialfunktionens postkasse.

Kontakt

Specialfunktionen Job & Handicap vejleder om de handicapkompenserende ordninger. Kontakt derfor Specialfunktionen, hvis du har spørgsmål om en af ordningerne.

Specialfunktionen Job & Handicap

Dannebrogsgade 3, 2, 5000 Odense C

Hotline: 33 96 37 37

sjh@star.dk

Åbningstider:

  • Mandag kl. 9-12
  • Tirsdag kl. 9-12
  • Torsdag kl. 9-12

Sidst opdateret: 22-03-2024