Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Beregn arbejdstid i offentligt løntilskud

Beregning af arbejdstiden i offentligt løntilskud tager altid udgangspunkt i den hidtidige forsørgelsesydelse. Læs her om hvordan og se oversigt over arbejdstiden for forskellige målgrupper.

Personer, som tilbydes offentligt løntilskud, får beregnet deres ugentlige arbejdstid på grundlag af deres aktuelle forsørgelse ved ansættelsestidspunktet.

Princippet er således, at man ikke får udbetalt mere, når man er i løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, end når man er ledig.

Den samlede ugentlige løn skal for en dagpengemodtagers vedkommende ligge på niveau med personens individuelle dagpengesats, mens den for kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ressourceforløbsydelse skal ligge på niveau med personens samlede individuelle hjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Bemærk, at ved fastsættelse af den samlede løn skal evt. særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik omregnes til en skattepligtig indkomst ved at dividere med 0,6.

»På niveau med« betyder i praksis »lidt højere«, fordi der foretages oprundinger i beregningerne.

Da der ikke trækkes arbejdsmarkedsbidrag af dagpenge eller sociale ydelser, men af løn, skal der tillægges arbejdsmarkedsbidrag på 8 pct. svarende til, at den ugentlige sats divideres med 0,92.
Det beregnede ugentlige antal arbejdstimer er fast i hele ansættelsesperioden.

Over- og merarbejde: I offentligt løntilskud skal over- og merarbejde afspadseres og beregnes på grundlag af den fastsatte timebetaling med de procenttillæg mv., der følger af overenskomsten.

Fremgangsmåden for beregningen er følgende:

  1. Find sats for dagpenge eller kontanthjælp pr. uge.
    (For deltidsforsikrede: (Sats pr. mdr./130 timer) * 30 timer)
    (For alle andre: ((Sats/hjælp pr. mdr./160,33 timer) * 37 timer)
  2. Dette beløb tillægges arbejdsmarkedsbidrag på 8 pct., svarende til, at den ugentlige ydelse divideres med 0,92. Herved fremkommer den opregulerede ydelse.
  3. Timelønnen er fast på 138,16 kr. (2024-niveau).
  4. Arbejdstiden pr. uge beregnes ved at dividere den opregulerede ydelse med timeløn. Det antal timer, man når frem til, oprundes altid til nærmeste hele timetal.
  5. Ugelønnen omregnes til månedsløn ved at gange med 13/3.

Eksempel på beregning af arbejdstid

Løntilskudspersonen er forsørger og dimittend på fuld tid med individuel dagpengesats (3.852,54 kr. pr. uge) Timelønnen pr. 1. januar 2024 er 138,16 kr.

Løntilskudsperson med individuel dagpengesats: 3852,54 kr. pr. uge
Reguleret med 8 % AM-bidrag: (3852,54 kr.: 0,92) = 4187,55 kr.
Timeløn: 138,16 kr.
Antal timer pr. uge: 4187,55 kr.:138,16 kr. = 30,31 timer.
Antal arbejdstimer pr. uge oprundes til 31 timer.
Ugeløn: 31 x 138,16 kr. = 4282,96 kr. pr. uge.

Løn- og timetalsberegning ved offentlig løntilskudsansættelse pr. 1 januar 2024 (pdf)

Sidst opdateret: 08-03-2024