Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Mindre Intensiv indsats

Borgere der fx snart skal starte på fuldtidsstudium eller i ordinært job på fuld tid m.fl. kan fritages for pligten til at være aktivt jobsøgende under visse forudsætninger.

Hvis borgere skal starte på fuldtidsstudium eller i ordinært job på fuld tid, i fleksjob, på barsel m.fl. inden for seks uger, er de ikke omfattet af pligten til at være aktivt jobsøgende.

Under visse forudsætninger kan jobcenteret dog ud fra en konkret vurdering beslutte, at en person fortsat skal være omfattet af pligten til at være aktivt jobsøgende, hvis jobcenteret vurderer, at det fortsat vil være til fordel for personen at være omfattet af pligterne, eller at der er tale om misbrug eller spekulation i muligheden for at blive fritaget for pligterne. Arbejdsløshedskassen kan på tilsvarende vis beslutte det samme inden for de første 3 måneder, hvor arbejdsløshedskassen varetager kontaktforløbet.

Spørgsmål/svar

Sidst opdateret: 24-04-2024