Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Den jobrettede samtale

På denne side kan du blive klogere på, hvad den jobrettede samtale kræver, og hvordan du kommer bedst i gang.

Hvad kræver den jobrettede samtale?

Når jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser skal gennemføre samtaler med klart sigte på progression frem mod job, så kræver det, at de har følgende kompetencer. De skal fx:

  • kunne gennemføre samtaler, hvor ledige oplever, at der tages udgangspunkt i deres ønsker, behov og kompetencer, og hvor de ledige selv har indflydelse på, hvilke aktiviteter der sættes i værk
  • have viden om arbejdsmarkedet på både lokalt- og regionalt niveau, -indsigt i brancheforskelle, mulige jobåbninger samt, kompetencekrav m.m.
  • motivere de ledige til at anvende digitale værktøjer som selvbooking og joblog, samt sørge for en klar sammenhæng mellem samtalerne og arbejdet med værktøjerne
  • bidrage målrettet til et konstruktivt samarbejde mellem jobcentret, a-kassen og den ledige.

Hvordan komme i gang?

I arbejdet med den jobrettede samtale har både ledere og jobkonsulenter en vigtig rolle.

Som jobkonsulent kan du få hjælp til at løse opgaven i 'Håndbog i jobrettede samtaler – inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser', der giver dig praksisnære redskaber og viden til at kvalificere dine jobrettede samtaler. Du kan bl.a. læse om forskellige samtaleteknikker og om at skabe progression i samtaleforløbet.

Som leder kan du søge inspiration til implementering af den jobrettede samtale i ’Metodehåndbog om den jobrettede samtale.

Metodehåndbog – en guide til lederen om forandringsledelse og best practice når den jobrettede samtale skal implementeres (pdf)

Metodehåndbøgerne er udarbejdet af Rambøll Management Consulting og CABI på vegne af STAR som led i projekt 'Jobrettede Samtaler'.

Som supplement til håndbøgerne er der udarbejdet 7 praksisark omkring den jobrettede samtale (1. Den jobrettede samtale (introducerende praksis-ark) 2. Samtaleteknikker 3. Arbejdsmarkedsviden 4. Selvbooking 5. Joblog 6. Aktionslæring 7. Ledelse).

Praksis-ark: Godt i gang med jobrettede samtaler (pdf)

Evalueringen af projekt Jobrettet samtale 2 viser, at de medvirkende jobcentre har opnået positive resultater og har styrket gennemførelsen og kvaliteten af de jobrettede samtaler.

Evaluering af projekt Jobrettet samtale 2

Sidst opdateret: 08-03-2024