Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ressourceforløb

Ressourceforløb er en koordineret og helhedsorienteret indsats, der kan hjælpe borgere med komplekse problemer tilbage til arbejdsmarkedet og uddannelse.

Indsatsen i ressourceforløbet skal være tværfaglig og sammenhængende og skal hjælpe personen på vej mod job eller uddannelse. Det er kommunen, der træffer afgørelse om tildeling af ressourceforløb efter indstilling fra rehabiliteringsteamet.

Personen får én gennemgående og koordinerende sagsbehandler, som skal hjælpe personen igennem ressourceforløbet. Sagsbehandleren har ansvaret for at varetage personens sag på tværs af sektorer og lovgivningsområder.

Et ressourceforløb kan højst vare tre år og skal i form, indhold og varighed tilpasses den enkeltes mål og behov.

  • For personer under 40 år skal arbejdsevnen søges udviklet gennem ét eller flere ressourceforløb af en varighed på maksimalt tre år per forløb.

  • For personer mellem 40 til 50 gælder at de kan få bevilget ét eller flere ressourceforløb af en varighed på maksimalt tre år per forløb. Den samlede varighed i ressourceforløb må dog ikke overstige 5 år, medmindre personen selv ønsker yderligere forløb.

  • For personer over 50 år gælder at kan få bevilget ét ressourceforløb af maksimalt 3 års varighed. Det skal fortsat være muligt at iværksætte flere forløb for borgere over 50 år, hvis borgeren selv ønsker det.

  • For personer, der har under 6 år til folkepensionsalderen gælder at de ikke kan tilkendes et ressourceforløb, medmindre selv ønsker det.

Forligskredsen bag reformen af førtidspension og fleksjob har indgået en Aftale om Bedre Ressourceforløb, der afskaffer ressourceforløb for seniorer, og indfører en ret til indsats inden for de første seks måneder, der skal styrke indholdet i forløbene.

Aftale om Bedre Ressourceforløb (åbner nyt vindue)

STAR har samlet de hyppigst stillede spørgsmål på siden herunder:

Spørgsmål og svar

Det er kommunernes tværfaglige rehabiliteringsteam, som bl.a. behandler sager om ressourceforløb.

Rehabiliteringsteam

Guides om ressourceforløb

Nedenfor findes en guide til kommunerne om det gode ressourceforløb. Guiden indeholder en række grundelementer for det gode ressourceforløb og cases på god praksis fra forskellige kommuner. Guiden er opdateret i august 2023.

Guide til jobcentermedarbejdere - Det gode ressourceforløb (pdf) (nyt vindue)

Desuden er der udarbejdet materiale målrettet borgere i form af en guide og tre korte film om ressourceforløb:

Guide og film til borgere om ressourceforløb

Reglerne om ressourceforløb:

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 19 (LAB) (nyt vindue) 

Bekendtgørelse om ret til samtale med sundhedskoordinator og koordinerende sagsbehandler for personer i ressourceforløb (nyt vindue)

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension mv. (retsinformation.dk)

Skrivelse om ressourceforløb (nyt vindue)

Sidst opdateret: 22-08-2023