Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ophold eller bopæl i andet EU/EØS-land under sygemelding

Vejledning i sager, hvor en sygemeldt opholder sig eller har bopæl i et EU/EØS-land.

Det følger af sygedagpengelovens § 18, at der ved opfølgning i sager om sygedagpenge til sygemeldte, der bor i udlandet, gælder samme forpligtelser som for sygemeldte, der bor i Danmark, med de indskrænkninger, der følger af særlige bestemmelser om administration efter EF-forordning nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 og administrative aftaler til konventioner og internationale overenskomster om social sikring.

Det følger endvidere af sygedagpengelovens § 18, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan yde kommunen rådgivning og vejledning i forbindelse opfølgningen.

Henvendelse kan ske til styrelsens postkasse star@star.dk

Det bedes angivet, at det omhandler forespørgsel efter sygedagpengelovens § 18.

Sidst opdateret: 22-05-2023