Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Anbefalinger til implementering

Bliv god til implementering af sygefraværsindsatser ved at arbejde med implementering både før du går i gang, undervejs i indsatsen og i overgangen til drift.

På denne side finder du vigtige opmærksomhedspunkter til arbejdet med implementering, der bygger på både teoretisk viden om implementering og anbefalinger fra sygefraværsindsatser på offentlige arbejdspladser.

Styrelsens implementeringsmodel

Kort om implementering

Udfordringerne ved mange gode indsatser med at nedbringe sygefravær skyldes ikke manglende viden om, hvad der virker, men derimod manglende implementering af det, som virker. At implementere betyder at virkeliggøre, og det man ofte ønsker at virkeliggøre med fx en forebyggende indsats, er typisk en ny adfærd hos ledere og medarbejdere. Implementering af sygefraværsindsatserne er altså den proces, hvor mennesker begynder at ændre deres tænke- og handlemåder, og det starter på dag 1. Det er derfor vigtigt, at værktøjer og metoder til at fremme og understøtte de ønskede nye måder at handle på bliver tænkt ind i indsatsen både før, under og efter. Her spiller medarbejderinddragelse, kommunikation og ledelsesopbakning en stor rolle.

Inden du går i gang

"Det kræver noget af organisationen, så det er nok noget andet, end de havde forstillet sig. Det er en indgroet kultur, hvordan man arbejder med sygefravær, og de har skullet indse, at det også krævede noget af dem som organisation og ikke bare for lederne og medarbejderne."

- Projektleder, Undervisning

Spring over venstremenu

Undervejs i indsatsen

 "Man skal endelig lade være med at prøve at opfinde den dybe tallerken. Den er opfundet, så det er bare at gå i gang."

- Projektleder, Psykiatri

Spring over venstremenu

Overgangen til drift

"Sygefraværsindsatsen skal ikke anskues som et projekt, men som en organisatorisk forandring, der aldrig stopper" 
- Projektleder, Undervisning og Daginstitution

Spring over venstremenu

Bliv klogere

Værktøjer

Værktøjer på vej...

Sidst opdateret: 26-03-2024