Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Handicapområdet

De handicapkompenserende ordninger understøtter, at borgere med en funktionsnedsættelse kan opnå og fastholde beskæftigelse.

Specialfunktionen Job & Handicap

Specialfunktionen Job & Handicap yder vejledning på området i vores hotline samt ved forskellige arrangementer.

Aktivitetskalender

Handicapkompenserende ordninger

De handicapkompenserende ordninger kan understøtte, at borgere med handicap opnår og fastholdes i beskæftigelse.

Handicapkompenserende ordninger

Personlig assistance

Personlig assistance er en mulighed for støtte, til personer med funktionsnedsættelse der møder barrierer i forbindelse med job, uddannelse eller deltagelse i tilbud.

Personlig assistance til personer med handicap

Hjælpemidler

Personer med funktionsnedsættelse kan få bevilget hjælpemidler, hvis funktionsnedsættelsen medfører barrierer i forbindelse med et job, uddannelse eller ved deltagelse i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Hjælpemidler

Fortrinsadgang

Fortrinsadgang for personer med handicap giver mulighed for at komme til jobsamtale ved opslåede stillinger i det offentlige, herunder udstedelse af taxibevillinger, stadepladser mv.

Fortrinsadgang for personer med handicap

Løntilskud til nyuddannede (isbryderordningen)

Nyuddannede med handicap har mulighed for at komme i en særlig form for løntilskud: Isbryderordningen.

Løntilskud til nyuddannede med handicap (isbryderordningen)

Andre ordninger

Andre ordninger kan være relevante for personer med handicap, som fx mentorordningen eller en § 56 aftale.

Andre ordninger til personer med handicap

Nøglepersoner i jobcentrene

En nøgleperson er en medarbejder i jobcenteret, der har en nuanceret viden om de handicapkompenserende ordninger.

Nøglepersoner på handicapområdet i jobcentrene

Tilmeld dig nyhedsbrev

Hvis du er interesseret i mere viden om Specialfunktionen Job & Handicap, så udgiver vi løbende nyheder om beskæftigelsesindsatsen på handicapområdet. Nyhederne kan bl.a. oplyse om ny viden på området, projekter, aktiviteter og arrangementer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Kontakt

Specialfunktionen Job & Handicap vejleder om de handicapkompenserende ordninger. Kontakt derfor Specialfunktionen, hvis du har spørgsmål om en af ordningerne.

Specialfunktionen Job & Handicap

Dannebrogsgade 3, 2, 5000 Odense C

Hotline: 33 96 37 37

sjh@star.dk

Åbningstider:

  • Mandag kl. 9-12
  • Tirsdag kl. 9-12
  • Torsdag kl. 9-12

Sidst opdateret: 22-03-2024