Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Indsatser ved sygdom, nedslidning mv.

Læs om revalidering, rehabiliteringsteam, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob, seniorjob, sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, sygedagpengeopfølgning m.m.

Revalidering

Revalidering kan gives til personer, som har begrænsninger i arbejdsevnen, og som ikke modtager andre tilbud.

Revalidering

Uddannelsesgodtgørelse

Der er etableret en ny uddannelsesordning for tilskadekomne, der har været ude for en arbejdsskade med mén på mindst 10 pct.

Uddannelsesgodtgørelse

Rehabiliteringsteam

Kommunernes tværfaglige rehabiliteringsteam behandler sager dels om jobafklaringsforløb, dels om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

Rehabiliteringsteam

Jobafklaringsforløb

Man kan overgå til et jobafklaringsforløb, når man ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, og man fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Jobafklaringsforløb

Ressourceforløb

Ressourceforløb er et tilbud til personer, der er i risiko for at få tilkendt førtidspension.

Ressourceforløb

Fleksjob

Fleksjob er et tilbud til personer, der pga. en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

Fleksjob

Seniorjob

Hvis man som ledig senior opbruger retten til dagpenge, når man har højst fem år til efterlønsalderen, kan man have ret til et seniorjob i sin bopælskommune.

Seniorjob

Sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra klinisk funktion

Kommunerne kan kun indhente sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra en klinisk funktion i regionen og fra borgerens praktiserende læge i sager om jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

Sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra klinisk funktion

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgningen sker med henblik på at fastholde borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet og for hurtigst muligt at få borgeren tilbage på arbejdspladsen. Derudover sker der en vurdering af, om borgeren er berettiget til sygedagpenge.

Sygedagpengeopfølgning

Sidst opdateret: 22-01-2024