Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Andre ordninger til personer med handicap

Andre ordninger kan være relevante for personer med handicap, som fx mentorordningen eller en § 56 aftale.

Udover de handicapkompenserende ordninger, kan også andre ordninger være relevante for personer med handicap, fx i forbindelse med nedsat arbejdsevne eller med henblik på inklusion og fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Mentorordningen

Jobcentret kan tilbyde borgere en mentorstøtte med henblik på at understøtte, at disse kan opnå eller fastholde et beskæftigelsesrettede forløb eller job.

Læs mere om mentorordningen

Fleksjob

Fleksjob er et tilbud til personer, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, på grund af en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne.

Fastholdelsesfleksjob

Personer, der har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne, kan få bevilget et fastholdelsesfleksjob på deres nuværende arbejdsplads.

Fleksjob på 10 timer eller derunder (minifleksjob)

Et såkaldt minifleksjob er et fleksjob på 10 timer eller derunder, som er målrettet de mere udsatte borgere med meget nedsat arbejdsevne.

Revalidering

Personer, som har begrænsninger i arbejdsevnen, kan gives en revalidering, hvis de ikke samtidig modtager andre tilbud.

Job med løntilskud for førtidspensionister

Personer, som modtager førtidspension, kan komme i job med løntilskud, hvis de ikke kan klare et job på almindelige vilkår.

§ 56 aftale – refunderet udgift til sygedagpenge

Via en § 56 aftale kan arbejdsgiver få refunderet udgiften til sygedagpenge allerede fra første sygedag, hvis en medarbejder har forøget fraværsrisiko på grund af en kronisk eller langvarig lidelse.

Pjecer

Specialfunktionen Job & Handicaps pjece kan rekvireres digitalt ved henvendelse til Specialfunktionens postkasse.

Kontakt

Specialfunktionen Job og Handicap

Dannebrogsgade 3,2, 5000 Odense C

33963737

sjh@star.dk

Sidst opdateret: 22-03-2024