Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Jobrotationsordningen

Formålet med jobrotationsordningen er at tilskynde virksomheder til at opkvalificere deres medarbejdere og samtidig give ledige mulighed for at få konkret erhvervserfaring og et netværk på en rigtig arbejdsplads.

I praksis betyder ordningen, at en virksomhed kan sende en medarbejder i videreuddannelse eller opkvalificering i en kortere eller længere periode. I denne periode får en ledig mulighed for at fungere som vikar for medarbejderen. Virksomheden udbetaler sædvanlig løn til den ansatte i hele uddannelsesperioden samt evt. kursusudgifter eller deltagerbetaling. Vikaren skal modtage overenskomstmæssig løn for de timer, som vedkommende er ansat i. Vikariatet kan vare op til 6 måneder. 

Vikaren skal have været ledig i mindst 6 måneder og være godkendt af jobcenteret. Jobcenteret hjælper desuden også med at finde og opkvalificere vikaren, hvis der skønnes at være et behov for det. 

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 150, stk. 1, nr. 2, fremgår det, at der ikke kan udbetales jobrotationsydelse, hvis den beskæftigede deltager i en erhvervsuddannelse. Der kan ikke udbetales jobrotationsydelse til arbejdsgiveren, hvis denne samtidig modtager tilskud til den beskæftigedes løn fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Jobrotationsydelse til virksomheden

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til at få udbetalt jobrotationsydelse af jobcentret, når beskæftigede medarbejdere, som ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en kandidatuddannelse (medmindre uddannelsen ikke har været anvendt i de seneste 5 år), deltager i efteruddannelse, hvis der samtidig ansættes en ledig som vikar for de beskæftigede.

I 2024 er jobrotationsydelsen 203,17 kr. pr. time for både offentlige og private virksomheder. Ydelsen udbetales til arbejdsgiveren for hver time, hvor en beskæftiget er i efteruddannelse, og der samtidig er ansat en vikar, jf. den såkaldte ”time-til-time-relation”.

Retsinformation: Vejledning nr. 10069 af 19/12/2023 om jobrotation

Retsinformation: Lovbekendtgørelse nr. 701 af 22. maj 2022 om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

 

Sidst opdateret: 12-06-2024