Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Uddannelsesgodtgørelse

Uddannelsesgodtgørelse er en uddannelsesordning for tilskadekomne, der har været ude for en arbejdsskade med en méngrad på mindst 10 pct.

Ordningen er for privatpersoner, der har pådraget sig en eller flere skader på arbejdet og som efter 1. januar 2024 får truffet afgørelse om en méngrad på mindst 10 pct. Fra 1. juli 2024 vil det være tilstrækkeligt, at der må forventes en méngrad på mindst 10 pct.

Formålet med ordningen er at hjælpe tilskadekomne tilbage på arbejdsmarkedet via en ny uddannelse. De tilskadekomne skal være uden for beskæftigelse eller i en opsigelsesperiode, der udløber inden start på uddannelsen for at kunne få uddannelsesgodtgørelse.

Under ordningen får tilskadekomne mulighed for at tage en erhvervskompetencegivende uddannelse med en særlig uddannelsesgodtgørelse svarende til 83 pct. af deres løn før arbejdsskaden i op til 4 år. Indkomst som tilskadekomne tjener ved siden af uddannelsen, vil blive trukket fra uddannelsesgodtgørelsen.

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der administrer ordningen med uddannelsesgodtgørelse og laver den første vurdering af, om tilskadekomne er i målgruppen. De kommunale jobcentrer skal herefter tilbyde tilskadekomne en samtale om uddannelsesmulighederne. Her hjælper jobcenteret med at vurdere, om den uddannelse tilskadekomne ønsker at tage, er en kompetencegivende uddannelse inden for områder med mangel på arbejdskraft, som er et krav for uddannelsesgodtgørelse. Kommunen skal efterfølgende sende en besked til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med en vurdering af, om tilskadekomne er motiveret, kan gennemføre uddannelsen og efterfølgende få job på almindelige vilkår. Ud fra dette afgør Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, om tilskadekomne er berettiget til uddannelsesgodtgørelse.

Læs mere om uddannelsesgodtgørelse her:

Arbejdsmarkedets erhvervssikrings hjemmeside: Uddannelsesgodtgørelse

Til borgere

Du bliver kontaktet af din kommune, hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer, at du er i målgruppen for uddannelsesordningen.

Læs mere om ordningen på borger.dk

Til sagsbehandlere

Er du sagsbehandler i en kommune, kan du få vejledning om reglerne for kommunens opgaver.
Du kan finde mere information om ordningen på:

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside: Uddannelsesgodtgørelse

Borger.dk

Orienteringsbrev til jobcentre og kommuner mv. om den nye uddannelsesordning (pdf)

Love og regler om uddannelsesordningen

Her kan du finde links til de relevante love og regler om uddannelsesordningen.

Lov nr. 1541 af 12. december 2023: Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og forskellige andre love (Et forbedret arbejdsskadesystem og lettere adgang til erstatning i forbindelse med vold på arbejdspladsen)

Sidst opdateret: 15-03-2024