Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Seks ugers jobrettet uddannelse

Seks ugers jobrettet uddannelse er en ret for dagpengemodtagere og fleksjobvisiterede med færrest faglige kompetencer.

  • Seks ugers jobrettet uddannelse gælder for ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med kort videregående uddannelser (KVU), der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse. 
  • Retten opnås efter 5 ugers ledighed.
  • Ledige inden for målgruppen kan løbende tilmelde sig kurser inden for en erhvervsgruppe, som fremgår af en landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse.
  • Kurserne kan samlet set have en varighed på op til seks uger.
  • En ledig, der aftaler og påbegynder et kursus eller individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb i opsigelsesfasen, kan fortsætte hermed i ledighedsperioden. Det forudsættes, at kurset/kurserne i forløbet er inden for samme erhvervsgruppe på den landsdækkende positivliste, og at den ledige er omfattet af målgruppen.

Den landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse

Positivlisten afgrænser, hvilke kurser det er muligt at tage under seks ugers jobrettet uddannelse. Den tager afsæt i de nuværende AMU-kurser, EUD-enkeltfagskurser, der er tilkoblet en fælles kompetencebeskrivelse (FKB), kurser i taxikørsel godkendt af Trafikstyrelsen efter bekendtgørelse om taxikørsel samt udvalgte moduler på akademiuddannelserne.

Positivlisten indeholder kurser indenfor forskellige erhvervsgrupper. Når en ledig har søgt om og fået godkendt et kursus i en erhvervsgruppe, kan vedkommende frit søge kurser inden for den denne. Det er ikke muligt at vælge kurser fra en anden erhvervsgruppe.

Den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse. Gælder fra 1. marts 2024 - 28. februar 2025 (pdf)Det er for nogle AMU-kurser blevet muligt kun at gennemføre en del af kurset - et såkaldt delmål. På positivlisten for seks ugers jobrettet uddannelse er helmålet opført med et H ud fra AMU-koden. Det angiver, at det er muligt at tage delmål inden for det pågældende kursus. Af tekniske årsager, er det kun i PDF-versionen af positivlisten, at helmål er angivet.

 Med henblik på at inspirere ledige og sagsbehandlere til, hvordan enkeltkurser på positivlisten kan sammensættes, er der udarbejdet en række vejledende uddannelsesforløb inden for størstedelen af erhvervsgrupperne. Disse uddannelsesforløb skal udelukkende ses som forslag til, hvordan enkeltkurser kan sammensættes.

Se vejledende uddannelsesforløb med udgangspunkt i den aktuelle landsdækkende positivliste:

Vejledende uddannelsesforløb (pdf)

Proces for udarbejdelsen af positivlisten

Positivlisten er udarbejdet af Beskæftigelsesministeriet med inddragelse af Undervisningsministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet. De 11 efteruddannelsesudvalg har udvalgt AMU-kurserne samt EUD-enkeltfagskurserne, mens Uddannelses- og Forskningsministeriet via Kontaktudvalget for Akademiuddannelser har udvalgt kurser på akademiuddannelserne.

Kurserne på positivlisten er udvalgt, så de lever op til følgende kriterier:

  • De faglige kompetencer og kvalifikationer, som kurserne sigter at udvikle hos kursisten, skal efterspørges af arbejdsmarkedet.
  • Kurserne på positivlisten skal have et konkret jobfokus og opkvalificere til en bestemt jobfunktion.

For at udbyde kurserne på positivlisten for seks ugers jobrettet uddannelse, skal man enten være godkendt som udbyder af AMU eller samarbejde med en godkendt AMU-udbyder, som udliciterer undervisningen til private kursusvirksomheder, eller være godkendt til at udbyde akademiuddannelser.

For mere information om udbud af AMU-kurser, henvises der til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. For mere information om udbud af akademiuddannelser, henvises der til Uddannelses- og Forskningsministeriet

Til ledige

Hvis du vil søge om seks ugers jobrettet uddannelse, skal du henvende dig til dit jobcenter eller a-kasse, som kan vejlede dig om dine muligheder.

Se bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Se vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Særligt for fleksjobvisiterede

  • Kurserne skal holdes inden for en referenceperiode på ni måneder.
  • Fleksjobvisiterede har på ny ret til seks ugers jobrettet uddannelse, når de har været i fleksjob i ni måneder inden for de seneste 18 måneder. 
  • Jobcenteret træffer afgørelse om ret til seks ugers jobrettet uddannelse for en ledig fleksjobvisiteret.

Retsinformation: bekendtgørelse nr. 1769 den 6. juli 2021 om fleksjob m.v

Til sagsbehandlere i jobcentre og a-kasser

Det er a-kassen, der træffer afgørelse om ret til seks ugers jobrettet uddannelse for dagpengemodtagere. Jobcentret skal vejlede om seks ugers jobrettet uddannelse under den første jobsamtale, hvis personen anmoder om det. Dagpengemodtageren tilmelder sig ved at anvende blanket AR 237 ved ansøgning om seks ugers jobrettet uddannelse. Blanketten kan hentes herunder.

Ansøgningsskema for dagpengemodtagere AR 237 - ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Jobcenteret træffer afgørelse om seks ugers jobrettet uddannelse for fleksjobvisiterede.

Til uddannelsesinstitutioner

I forbindelse med afbrud af uddannelse kan uddannelsesinstitutionerne anvende nedenstående blanket AR 240 til indberetning af årsager til ophør.

Blanket AR 240 - - uddannelsesstedets indberetning om afbrudt uddannelse, studieaktivitet, orlov mv.

Star.dk har en borgerrettet side, der opsummerer alle de ordninger, som anvender positivlister. A-kasserne og jobcentrene bedes venligst henvise borgerne til følgende side.

Positivlister – se, hvilke kurser og uddannelser du kan få adgang til

Sidst opdateret: 14-06-2024