Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Kollegial sparring på den jobrettede samtale

Her kan du læse mere om, hvad kollegial sparring på den jobrettede samtale kræver, og hvordan du kommer godt i gang.

Hvad kræver kollegial sparring på den jobrettede samtale?

Som leder skal man overveje, om kollegial sparring skal være en del af en bredere kompetenceudviklingsstrategi. Et sparringsforløb er ikke nok til at nå i mål med den gode jobrettede samtale, men kan være et værktøj til at åbne op og give medarbejderne smag for sagen

Hvordan komme i gang?

 Som leder skal du gøre dig overvejelser om følgende: 

  • Forberedelse hvor du klæder medarbejderne på til sparring. Det gør du ved at informere, inddrage medarbejdere og forventningsafstemme.
  • Vælg om det skal være én medarbejder, der udvælges til at yde sparring til alle, eller om alle medarbejderne i et team skal yde sparring til hinanden. Her kan man gøre sig overvejelser om fordele og ulemper ved at have en særligt dygtig medarbejder, der har forudsætningerne for at yde sparring eller om det skal bredes ud for at kunne forankre læringen i organisationen.
  • Intern eller ekstern sparring: Evalueringen viser, at nogle medarbejdere får størst udbytte af ekstern sparring, fordi de er mest trygge ved en udefra, som giver et eksternt blik. Modsat kan intern sparring gøre det lettere at forankre læringen fra sparringen. Vælg den model der giver mening for din afdeling i dialog med dine medarbejdere.
  • Sparringsmodel: Vælg den rette model for dit team og brug redskaber fra projekt "Sparringspartnerne" og "Jobrettet samtale" som fx samtalehåndbogen, sparringskataloget mm.
  • Sparring mellem ledere: ring til en kollega i nabojobcentret og få inspiration om, hvordan de åbner samtalerummet op – måske de står med de samme udfordringer eller har lavet et lignende forløb.

Værktøjskasse til kollegial sparring på den jobrettede samtale

I forbindelse med projekt Sparringspartnerne er der blevet udviklet en række værktøjer, som understøtter arbejdet med kollegial sparring. 

Læs mere om de forskellige værktøjer

Sidst opdateret: 22-05-2023