Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Kvalitativ erfaringsopsamling af Udvikling i fleksjob II

26-04-2021

Udarbejdet af Marselisborg Consulting for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Projektet Udvikling i fleksjob II (1. runde) er gennemført i 9 kommuner i perioden april 2019 til september 2020. Formålet med initiativet var at videreføre arbejdet med at udvikle arbejdsevnen hos personer ansat i fleksjob på få timer samt skabe yderligere viden om, hvordan kommunerne kan arbejde effektivt med at understøtte, at personer ansat i fleksjob på få timer kan opnå progression.

Den kvalitative erfaringsopsamling består af en opsamling af viden om de deltagende kommuners arbejde med projektets indsatsmodel og en kvalitativ analyse af virksomme greb i arbejdet med udvikling af arbejdsevnen for borgere i fleksjob. Derudover er der i forbindelse med den kvalitative erfaringsopsamling udarbejdet en guide til faglige ledere på fleksjobområdet med gode råd til at understøtte borgers vej til et fleksjob med udviklingsmuligheder og progression.

Erfaringsopsamling af Udvikling i fleksjob II (1. runde) (pdf) (nyt vindue)
Guide til arbejdet med udvikling i fleksjob i fire faser (pdf) (nyt vindue)

Fra maj 2020 til september 2021 blev projektet gennemført i yderligere 11 kommuner. STAR har fået udarbejdet et tillæg til den kvalitative erfaringsopsamling, der blev udarbejdet i forbindelse med første runde af projektet.

Tillæg til erfaringsopsamling for Udvikling i fleksjob II (2. runde) (pdf) (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 22-05-2023