Spring til hovedindhold

Opslag: Pulje til certifikater til piloter og flyveledere

Ansøgningsfrist

Formålet med puljen er at yde tilskud til certificeringen af piloter, flyveledere og flyveinformationsoperatører, der er fratrådt siden den 11. marts 2020. Der er afsat 20 mio. kr. til puljen i 2021 på finansloven § 17.46.46.20.

Med ”Aftale om udvidelse af hjælpepakker” fra den 27. oktober 2020 er der afsat 20 mio. kr. til en pulje i 2021 til fornyelse af certifikater for de piloter og flyveledere, der er fratrådt siden den 11. marts 2020. Det er desuden muligt at opnå tilskud til certifikater for piloter og flyveledere, der er nyuddannede siden den 1. januar 2020. Bevillingen er afsat på finanslovens § 17.46.46.20.

Flyvebranchens Personale Union (FPU) administrerer puljen på vegne af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Ansøgere skal derfor, som beskrevet nedenfor, sende deres ansøgning til FPU.

Målgruppe og ansøgerkreds

Følgende målgrupper kan søge om tilskud fra FPU:

  • Kommercielle piloter, flyveledere og flyveinformationsoperatører med bopæl i Danmark. Det er et krav, at de har fratrådt deres job i flyvebranchen efter den 11. marts 2020.
  • ”Grænsegængere”, som har haft deres seneste beskæftigelse som pilot, flyveleder eller flyveinformationsoperatør i en virksomhed med dansk CVR-nummer, og er fratrådt fra deres job i flyvebranchen efter den 11. marts 2020.
  • Nyuddannede piloter, flyveledere og flyveinformationsoperatører, som har afsluttet deres uddannelse i Danmark mellem 1. januar 2020 og 31. juni 2021.

Både ledige og afskedigede piloter, flyveledere og flyveinformationsoperatører, der i mellemtiden har fundet alternativ beskæftigelse, omfattes af puljen, hvis de i øvrigt lever op til betingelserne.

Formålet med puljen

Formålet med puljen er at yde tilskud til certificeringen af piloter, flyveledere og flyveinformationsoperatører, der er fratrådt siden den 11. marts 2020. Fra puljen kan der således ydes tilskud til finansiering af udgifter til:

  • Fornyelse af kommercielle piloters certifikater samt til piloternes eventuelle rejseomkostninger i forbindelse med fornyelsen af et certifikat/rettighed.
  • Fornyelse af helbredsgodkendelser og sprogpåtegninger for kommercielle piloter, flyveinformationsoperatører og flyveledere i målgruppen.

Personer i målgruppen, som selv har afholdt udgifter til ovenstående aktiviteter siden den 11. marts 2020 kan opnå tilskud fra puljen.

Der kan udbetales tilskud for maksimalt 15.000 kr. pr. ansøger pr. år. Har personen brugt hele tilskuddet, skal der gå et år (12 måneder), før man kan søge igen.

Projektperiode

Puljen løber fra 1. januar 2021 til og med 31. december 2021.

Ansøgning om tilskud

Målgruppen skal sende deres ansøgning til FPU, som administrerer puljen på vegne af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det er derfor FPU, der vurderer ansøgninger og udbetaler et eventuelt tilskud til den enkelte ansøger.

Der kan løbende søges om tilskud, og som udgangspunkt indtil puljen er opbrugt.

Læs mere om processen for ansøgning om tilskud på FPUs hjemmeside:

FPU Pulje - Ansøgning

Kontaktoplysninger

Kontakt Flyvebranchens Personale Union via ovenstående link ved spørgsmål om ansøgning.

 

Sidst opdateret: 22-05-2023