Spring til hovedindhold

Opslag: Pulje til kompetenceløft til iværksættere

Ansøgningsfrist 31-12-2021

Formålet med ansøgningspuljen er at hjælpe iværksættere, som er ramt af coronakrisen, ved at yde tilskud til kompetenceløft for de iværksættere, der mangler ny viden til at udvikle deres virksomhed. Der er afsat i alt 20 mio. kr. til ansøgningspuljen på Finanslovens § 17.49.26.10.

Med ”Aftale om ekstraordinært løft af ledige” fra den 17. juni 2020 er der afsat 20 mio. kr. til kompetenceløft af iværksættere. Puljen er målrettet en bred gruppe af iværksættere, der mangler ny viden til at udvikle deres virksomhed. Erhvervshus Sjælland (EHSJ) administrerer puljen på vegne af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Ansøgere skal derfor, som beskrevet nedenfor, sende deres ansøgning til EHSJ.

Målgruppe og ansøgerkreds

Målgruppen er ejere af mindre iværksættervirksomheder, der har brug for et rygstød som følge af coronakrisen, og som mangler ny viden. Mindre iværksættervirksomheder er defineret som virksomheder, som er maksimalt fem år gamle og som maksimalt har fem ansatte årsværk på ansøgningstidspunktet.

Tilskud til opkvalificeringsaktiviteter gives efter ’først-til-mølle’-princippet til ansøgere, der opfylder følgende kriterier:

  • At iværksætterens virksomhed er højst fem år gammel og på ansøgningstidspunktet har højst fem ansatte årsværk i virksomheder.
  • At opkvalificeringskurset eller -forløbet har en varighed på op til seks uger.
  • At der maksimalt søges om 25.000 kr. pr. aktivitet.
  • At opkvalificeringsaktiviteten bidrager med ny viden, giver et kompetenceløft og er til gavn for virksomhedsdriften.
  • At iværksætteren selv betaler 20 pct. af det samlede kursusgebyr.

Formålet med puljen

Formålet med puljen er at give iværksættere et rygstød til at få gang i omsætningen gennem kompetenceløft og ny viden, som er til gavn for virksomhedsdriften.

Projektperiode

Puljen kan søges fra den 1. januar 2021 til og med den 31. december 2021. Kurserne skal være afsluttet senest den 1. marts 2022.

Ansøgning om tilskud

Målgruppen skal sende deres ansøgning til EHSJ, som administrerer puljen på vegne af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det er derfor EHSJ, der vurderer ansøgninger og udbetaler tilskud. Der kan løbende søges om tilskud.
Læs mere om processen for ansøgning om tilskud på EHSJ hjemmeside: 

Erhvervshus Sjællands hjemmeside: Iværksætterpuljen – Kompetenceløft til iværksættere

Kontaktoplysninger

Kontakt Erhvervshus Sjælland via ovenstående link ved spørgsmål om ansøgning

Sidst opdateret: 08-03-2024