Spring til hovedindhold

Opslag: Pulje til certifikater til piloter og flyveledere (FPU-puljen)

Ansøgningsfrist 23-06-2022

Formålet med puljen er at yde tilskud til certificeringen af piloter, flyveledere og flyveinformationsoperatører, der er fratrådt siden den 11. marts 2020. Der er afsat 5,0 mio. kr. til puljen i 2022 på finanslovens § 17.46.46.20.

Med ”Aftale om udvidelse af hjælpepakker” fra den 27. oktober 2020 er der afsat en pulje til fornyelse af certifikater for de piloter og flyveledere, der er afskedigede siden den 11. marts 2020. Puljen løber frem til 30. juni 2022. Det er desuden muligt at opnå tilskud til certifikater for piloter og flyveledere, der er nyuddannede siden den 1. januar 2020. 

Flyvebranchens Personale Union (FPU) administrerer puljen på vegne af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Ansøgere skal derfor, som beskrevet nedenfor, sende deres ansøgning til FPU.

Målgruppe og ansøgerkreds

Følgende målgrupper kan søge om tilskud fra FPU:

  • Kommercielle piloter, flyveledere og flyveinformationsoperatør med bopæl i Danmark. Det er et krav, at de har fratrådt deres job i flyvebranchen efter den 11. marts 2020.
  • ”Grænsegængere”, som har haft deres seneste beskæftigelse som pilot, flyveleder eller flyveinformationsoperatør i en virksomhed med dansk CVR-nummer, og er fratrådt fra deres job i flyvebranchen efter den 11. marts 2020.
  • Nyuddannede piloter, flyveledere og flyveinformationsoperatør, som har afsluttet deres uddannelse i Danmark fra 1. januar 2020.

Både ledige og afskedigede piloter, flyveledere og flyveinformationsoperatører, der i mellemtiden har fundet alternativ beskæftigelse, omfattes af puljen, hvis de i øvrigt lever op til betingelserne.

Formålet med puljen

Formålet med puljen er at yde tilskud til certificeringen af piloter, flyveledere og flyveinformationsoperatører, der er fratrådt siden den 11. marts 2020. Fra puljen kan der således ydes tilskud til finansiering af udgifter til:

  • Fornyelse af kommercielle piloters certifikater samt til piloternes eventuelle rejseomkostninger i forbindelse med fornyelsen af et certifikat/rettighed.
  • Fornyelse af helbredsgodkendelser og sprogpåtegninger for kommercielle piloter, flyveinformationsoperatører og flyveledere i målgruppen.

Personer i målgruppen, som selv har afholdt udgifter til ovenstående aktiviteter siden den 11. marts 2020 kan opnå tilskud fra puljen.

Der kan udbetales tilskud for maksimalt 15.000 kr. pr. ansøger pr. år. Har personen brugt hele tilskuddet, skal der gå et år (12 måneder), før man kan søge igen.

Projektperiode

Puljen løber frem til 30. juni 2022.

Ansøgning om tilskud

Målgruppen skal sende deres ansøgning til FPU, som administrerer puljen på vegne af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det er derfor FPU, der vurderer ansøgninger og udbetaler et eventuelt tilskud til den enkelte ansøger.

Der kan løbende søges om tilskud i ansøgningsperioden indtil puljen er opbrugt. FPU åbner for ansøgninger igen den 1. marts og frem til den 23. juni 2022.

Kontaktoplysninger

Kontakt Flyvebranchens Personale Union via ovenstående link ved spørgsmål om ansøgning.

 

Sidst opdateret: 12-04-2024