Spring til hovedindhold

Inspirationsmateriale fra de opsøgende indsatser

Ansøgningsfrist

Styrelsen modtager løbende spørgsmål om puljen til sporskifte, som kan have generel interesse. Spørgsmålene og svarene er derfor publiceret på denne side.

Cases og inspirationsmateriale

Sporskifte hos Danish Crown

Hos Danish Crown har de benytter sporskiftepuljen til at omskole medarbejdere som er særligt nedslidte i deres nuværende jobfunktion. Et eksempel herpå kan læses via følgende link:

Krogen april/maj 2020

Sporskifte inden for industri og fødevarer

Fra 2019-2020 har Cabi samarbejdet med Dansk Industri og CO-industri (TekSam) om at få flere virksomheder inden for nedslidningstruede brancher inden for industri og fødevarer til at søge puljen til sporskifte. Formålet med projektet har været, at flere medarbejdere, der er i risiko for nedslidning eller er nedslidte, gennemfører et sporskifteforløb, der kan være med til at fastholde dem på arbejdsmarkedet. Der kan læses mere om projektet her, bl.a. med forklarende videoer, case eksempler mv.:

Cabi Sporskifteordningen

Det bemærkes, at Dansk Industri og CO-industri har modtaget tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til gennemførelse af en opsøgende indsats for sporskifte.

Sporskifte i byggebranchen

Byggeriets uddannelser har i samarbejde med Dansk Byggeri og 3F igangsat projektet Sporskifteordningen i byggebranchen. Der kan læses mere om projektet her:

Byggeriets Uddannelser sporskifteordningen

Det bemærkes, at Dansk Byggeri og 3F har modtaget tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til gennemførelse af en opsøgende indsats for sporskifte.

Sporskifte på jordbrugsområdet

GLS-A og 3F har i samarbejde gennemført en opsøgende indsats med fokus på jordbrugsområdet, herunder jordbrug, gartneri og skovbrug. Der kan læses mere om projektet her:

DGKT sporskifteordning

Det bemærkes, at GLS-A og 3F har modtaget tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til gennemførelse af en opsøgende indsats for sporskifte.

 

Sidst opdateret: 12-04-2024