Spring over hovedmenu

Spørgsmål og svar til særlig varslingspulje i 2021

Ansøgningsfrist

Styrelsen modtager løbende spørgsmål om den særlige varslingspulje, som kan have generel interesse. Spørgsmålene og svarene er derfor publiceret på denne side.

05-02-2021

Der kan søges midler fra den særlige varslingspulje for medarbejdere, der rammes af afskedigelser i mindre virksomheder. Der kan også søges midler fra den særlige varslingspulje til virksomhedsejere. Her er det dog en betingelse, at der er tale om virksomhedsejere, som er i færd med hel eller delvis nedlukning og afvikling af deres virksomhed.

For de afskedigede medarbejdere, er der således ikke krav om, at der skal være tale om en virksomhed, der nedlukkes og afvikles. Det krav gælder alene for virksomhedsejerne. For både de afskedigede medarbejdere og virksomhedsejere skal der være tale om mindre virksomheder inden for coronaramte erhverv. En virksomhed anses for en mindre virksomhed, hvis der er under 20 ansatte i virksomheden (p-nummer).

Jobcenteret kan søge tilskud fra den særlige varslingspulje til en varslingsindsats for de afskedigede medarbejdere, når de er i deres opsigelsesperiode og ind i deres ledighedsperiode, når de bliver omfattet af § 6, nr. 1-3 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og ledige selvforsørgende).

Jobcenteret kan også søge tilskud til en varslingsindsats for virksomhedsejerne, når de er i virksomhedens afviklingsperiode, og når de bliver ledige, og bliver omfattet af § 6, nr. 1-3 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

 

10-02-2021

Jobcenteret kan søge midler fra den særlige varslingspulje og tilbyde en varslingsindsats til virksomhedsejere som er i færd med en hel eller delvis nedlukning og afvikling af deres virksomhed. Der skal være tale om mindre virksomheder indenfor coronaramte erhverv. En virksomhed anses for en mindre virksomhed, hvis der er under 20 ansatte i virksomheden (p-nummer).

En virksomhed anses for at være under hel eller delvis nedlukning og afvikling, hvis hovedparten det vil sige mere end 50 procent af virksomheden ikke kan fortsættes. Det kan f.eks. være, hvis erhvervet er blevet nedlagt eller hvis der ikke er kundegrundlag.

Det er en betingelse, at ejeren på tro og love erklærer, at virksomheden er under hel eller delvis nedlukning og afvikling.

Jobcenteret kan søge tilskud til en varslingsindsats for virksomhedsejerne, når de er i virksomhedens afviklingsperiode, og når de bliver ledige, og bliver omfattet af § 6, nr. 1-3 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Jobcenteret kan derfor tilbyde en varslingsindsats i hele afviklingsperioden for virksomhedsejere, hvis virksomhedsejeren har skrevet under på tro og love erklæring om, at virksomheden er under hel eller delvis nedlukning og afvikling, forudsat de øvrige betingelser er opfyldt.

Sidst opdateret: 10-02-2021