Spring til hovedindhold

Opslag: Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland - FL § 17.63.04.10

13-12-2024

Løbende ansøgningsfrist

Formålet med puljen er, at yde tilskud til rejseomkostninger i forbindelse med børn eller forældres begravelse i Grønland. Der er i 2024 afsat 0,6 mio. kr. til puljen på finanslovens § 17.63.04.10.

Målgruppe og ansøgerkreds

Puljens målgruppe og ansøgerkreds er personer, som ønsker tilskud til en rejse til Grønland i forbindelse med børn eller forældres begravelse i Grønland, og hvis økonomiske forhold gør det vanskeligt selv at finansiere rejseomkostningerne.

Formålet med puljen

Formålet med puljen er at yde tilskud til rejseomkostninger i forbindelse med børn eller forældre dødsfald og begravelse i Grønland.

Projektperiode

Ansøgninger kan indsendes løbende.

Kriterier for tildeling af tilskud

Det er en forudsætning for at opnå tilskud fra puljen, at ansøgers økonomiske formål gør det vanskeligt for ansøger selv at finansiere rejseomkostningerne.

Formålet med rejsen skal være at deltage i børn eller forældres begravelse i Grønland.

Tilskudsberettigede udgifter

Der kan opnås tilskud til finansiering af rejseudgifterne fra lufthavn til lufthavn.

Der kan maksimalt opnås tilskud for 20.000 kr. (inkl. moms), og rejsen skal ske med den billigst mulige rejseform, under hensyntagen til at formålet med rejsen kan opfyldes.

Ansøgning om tilskud

Der kan ansøges om tilskud fra puljen via følgende link:

Ansøgning om tilskud

Spørgsmål og svar

Tilskudsordningen administreres af Udbetaling Danmark, International Pension.

Hvis du har spørgsmål til puljen bedes du kontakte Udbetaling Danmark via de kontaktoplysninger, som fremgår af ovenstående link.

 

Sidst opdateret: 08-07-2024