Spring til hovedindhold

Tilsagn om tilskud fra ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udbetaler tilskud fra en række ansøgningspuljer til virksomheder, institutioner, kommuner m.fl. Oversigterne viser fordelingen af styrelsens tilskud.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering publicerer løbende de ansøgningspuljer, som styrelsen administrerer.

Styrelsen afgiver tilsagn om tilskud til virksomheder, institutioner, kommuner m.fl. fra puljerne, som styrelsen administrerer.

Et tilsagn er et løfte om tilskud, der udbetales, når kriterierne for tilsagnet er opfyldt. Udbetaling sker derfor typisk ved afslutningen af et projekt, men kan også ske i rater ved længere projekter.

På baggrund af styrelsens tilsagn udbetaler styrelsen tilskud fra ansøgningspuljerne.

Oversigterne viser fordelingen af styrelsens tilsagn om tilskud for puljer, der har haft afsluttet frist. For puljer med løbende ansøgningsfrist vil styrelsen offentliggøre oversigterne over tildelte tilsagn ved årets afslutning.

Tilsagn 2024

Tilsagn 2023

Tilsagn 2022

Tilsagn 2021

 

Sidst opdateret: 02-02-2024