Spring over hovedmenu

Tilsagn 2020 om tilskud fra ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Ansøgningsfrist

I 2020 har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tildelt tilsagn om tilskud fra en række ansøgningspuljer til virksomheder, institutioner, kommuner m.fl.

På baggrund af styrelsens tilsagn udbetaler Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tilskud fra ansøgningspuljerne.

Oversigterne viser fordelingen af styrelsens tilsagn om tilskud for puljer i 2020.

Oversigterne angiver projekttitel, virksomhed og beløbsstørrelse. 

Pulje til indsats ved større afskedigelser (pdf) (nyt vindue)

Pulje til ekstra midler til den regionale uddannelsespulje (pdf) (nyt vindue)

Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen (pdf) (nyt vindue)

Pulje til selvaktiveringsgrupper for seniorer 2020 (pdf) (nyt vindue)

Pulje til sporskifte (pdf) (nyt vindue)

Pulje til tilskud til kurser over 6 ugers varighed (pdf) (nyt vindue)

Pulje til udbredelse af virksomheders sociale ansvar (pdf) (nyt vindue)

Pulje til Uddannelsesløft (pdf) (nyt vindue)

Pulje til afklaring af aktivitetsparate (pdf) (nyt vindue)

Pulje til en særlig beskæftigelsesindsats (pdf) (nyt vindue)

Pulje til et mere rummelige arbejdsmarked (pdf) (nyt vindue)

Pulje til implementering af LAB (III) (pdf) (nyt vindue)

Pulje til forsøg med kompensationskort for personer med handicap (pdf) (nyt vindue)

 Pulje til kompetenceløft til iværksættere (pdf) (nyt vindue)

Pulje til læse-, skrive- og regneambassadører (pdf) (nyt vindue)

Pulje til styrket rekruttering til Femern-forbindelse (pdf) (nyt vindue)

Pulje til sygefravær på offentlige arbejdspladser (pdf) (nyt vindue)

Pulje til særlig indsats for ledige over 50 år (pdf) (nyt vindue)

Pulje til uddannelsesambassadører III (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 16-08-2023