Spring til hovedindhold

Tilsagn i 1. halvår 2023 om tilskud fra ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

I 1. halvår 2023 har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tildelt tilsagn om tilskud fra en række ansøgningspuljer til virksomheder, institutioner, kommuner m.fl.

På baggrund af styrelsens tilsagn udbetaler Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tilskud fra ansøgningspuljerne.

Oversigterne viser fordelingen af styrelsens tilsagn om tilskud for puljer i 1. halvår 2023.

Oversigten opdateres ultimo februar 2024.

Oversigterne angiver projekttitel, virksomhed og beløbsstørrelse.

FL § 17.46.14.10. Pulje til indsats ved større afskedigelser til varslingsindsats

FL § 17.46.41.10. Regional uddannelsespulje

FL § 17.46.45.50. Pulje til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv

FL § 17.59.19.10. Pulje til sygefravær på offentlige arbejdspladser

FL § 17.51.04.10. Sporskifte

 

Sidst opdateret: 10-01-2024