Spring til hovedindhold

Tilsagn i 2023 om tilskud fra ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

I 2023 har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tildelt tilsagn om tilskud fra en række ansøgningspuljer til virksomheder, institutioner, kommuner m.fl.

På baggrund af styrelsens tilsagn udbetaler Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tilskud fra ansøgningspuljerne.

Oversigterne viser fordelingen af styrelsens tilsagn om tilskud for puljer i 1. halvår 2023.

Oversigten opdateres ultimo februar 2024.

Oversigterne angiver projekttitel, virksomhed og beløbsstørrelse.

FL § 17.46.14.10. Pulje til indsats ved større afskedigelser til varslingsindsats

FL § 17.46.41.10. Regional uddannelsespulje

FL § 17.46.41.20. Pulje til uddannelsesløft

FL § 17.46.43.30. Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år

FL § 17.59.26.10. Pulje til hjælp til enkeltudgifter og personligt tillæg til ekstraordinært høje varme- og elregninger 

Pulje til fuld dækning af kommuners udgifter til inflationsstøtte til udsatte børnefamilier 

FL § 17.46.45.50. Pulje til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv

FL § 17.51.04.10. Sporskifte

FL § 17.59.19.10. Pulje til sygefravær på offentlige arbejdspladser

FL § 17.59.21.35. Pulje til at få flere unge med psykiske lidelser og psykisk mistrivsel videre i job eller uddannelse via IPS-metoden

FL § 17.41.12.20. Pulje til støtte til borgere med handicap i deres jobsøgning gennem tilbud om et kompensationskort

FL § 17.59.31.15. Pulje til selvaktiveringsgrupper for seniorer 2023

FL § 17.46.43.10. Pulje til indsats for digitalt udfordrede ledige

 

Sidst opdateret: 28-05-2024