Spring til hovedindhold

Efterlønsberegner

Her kan du lave en vejledende beregning af, hvor meget du kan få i efterløn med eller uden arbejde ved siden af.

Efterlønsberegneren kan give dig et fingerpeg om, hvor meget du kan få i efterløn, og hvor meget du økonomisk kan få ud af det, hvis du udskyder at gå på efterløn eller har lønindtægter ved siden af efterlønnen. Bemærk, at de beløb, som beregneren viser, er før skat.

Dine indtastninger og beregnerens resultater kan kun ses af dig selv.

Hvis du har spørgsmål til beregning af efterløn, skal du tale med din a-kasse. 

Om beregningen

Beregningen tager udgangspunkt i, at du er berettiget til den højeste efterlønssats som fuldtidsforsikret. Din efterløn kan være mindre end det, beregneren viser, hvis du er deltidsforsikret eller du i gennemsnit har haft en indtægt på mindre end 21.936 kr. (2024) om måneden (inkl. eget bidrag til ATP og eget bidrag til en arbejdsmarkedspension, men efter fradrag for arbejdsmarkedsbidrag) i de 12 måneder med den højeste indtægt inden for de seneste 24 måneder.

Inden du går i gang

Det er en god idé at have følgende oplysninger parat, før du går i gang med beregneren:

 • Dine pensionsordninger
 • Din arbejdstid pr. måned og din timeløn

Du kan finde en oversigt over dine danske pensionsordninger på www.pensionsinfo.dk under punktet ”Dine aftaler”. For at se de pensionsoplysninger, du skal bruge til denne beregner, skal du flytte skyderen til din efterlønsalder.

www.pensionsinfo.dk

Sådan taster du dine pensioner ind

Start beregningen af din efterløn
Indtast dine pensioner
 • Kr.
  Indtast kun hele positive tal!
 • Kr.
  Indtast kun hele positive tal!
 • Kr.
  Indtast kun hele positive tal!
 • Kr.
  Indtast kun hele positive tal!
 • Kr.
  Indtast kun hele positive tal!
 • Kr.
  Indtast kun hele positive tal!
 • Kr.
  Indtast kun hele positive tal!
 • Kr.
  Indtast kun hele positive tal!
 • Kr.
  Indtast kun hele positive tal!
 • Kr.
  Indtast kun hele positive tal!
 • Kr.
  Indtast kun hele positive tal!
Indtast evt. arbejde i efterlønsperioden
 • Indtast kun hele positive tal!
 • Kr.
  Indtast kun hele positive tal!

Resultat

Efterløn medregnet fradrag for pensioner og arbejde for personer, der går på efterløn, når der er 3 år eller mindre til folkepensionsalderen
Kr. aaaa

Kontakt

Kontakt din sagsbehandler i kommunen eller din a-kasse, hvis du ønsker information og vejledning om dine muligheder. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan ikke tilbyde dig individuel rådgivning eller behandle din konkrete sag.

Tekniske problemer vedr. efterlønsberegneren meldes til styrelsen. 

Sidst opdateret: 12-04-2024