Spring over hovedmenu

Beregn løn i fleksjob

Her kan du beregne din månedsindtægt i et fleksjob. Beregneren er vejledende.

Bemærk, at fleksløntilskuddet blev ændret den 1. januar 2023 til maks 19.333 kr. pr. måned.

Beregneren viser din samlede indtægt i fleksjob, der består af en løn fra arbejdsgiver og et fleksløntilskud fra kommunen, der beregnes ud fra lønnen. Du kan højest få udbetalt en samlet indtægt, der svarer til lønnen på fuld tid i den pågældende stilling. Fleksløntilskuddet reduceres, når løn og fleksløntilskud tilsammen overstiger den fulde løn.

Det antal løntimer, som du skal indtaste, skal være et heltal på grund af beregnerens tekniske begrænsninger.

Den løn, du indtaster i beregneren, er inkl. pension og diverse tillæg som f.eks. anciennitetstillæg og funktionstillæg.

Beregningen er vejledende, og den er baseret på dine oplysninger om løn og arbejdstid. Resultatet fra fleksjobberegneren giver dig ikke krav på en bestemt månedsindtægt eller på at få udbetalt et bestemt beløb i fleksløntilskud.

Beskæftigelsesministeriet påtager sig ikke noget ansvar for fejl og for eventuelle direkte eller indirekte tab som følge af dispositioner foretaget på baggrund af informationer, der bliver vist med beregneren.

OBS: Du skal kontakte dit jobcenter, hvis du ønsker flere oplysninger om fleksløntilskuddet.

Indtægt i fleksjob

Beregn din månedsindtægt i et fleksjob

Sådan indtaster du i beregneren

Eksempel 1

Hvis du pga. din nedsatte arbejdsevne er ansat til at arbejde 15 timer med fuld løn, kan du anvende fleksjobberegneren ved at indtaste det antal timer, du arbejder i feltet "løntimer" og den timeløn du får, i feltet "løn". Timelønnen er inkl. pension.

Eksempel 2

Hvis du pga. din nedsatte arbejdsevne er ansat med en reduceret timeløn, vil denne beregner ikke kunne bruges direkte til at vise din månedsindtægt. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis du er ansat med en reduceret timeløn efter en overenskomst eller efter aftale mellem dig og din arbejdsgiver. For at få den rigtige beregning skal du omregne din løn og arbejdstid til det antal timer, du får fuld løn for.

Hvis du f.eks. arbejder i 20 timer, men får 50 pct. af den normale timeløn, fordi din arbejdsintensitet er vurderet til 50 pct., og den fulde timeløn er 200 kr. svarer det til, at du får fuld løn for 10 timer.

I dette tilfælde skal du indtaste 10 timer i feltet "løntimer" og 200 kr. i feltet "timeløn". Timelønnen for de 10 timer er inkl. pension.

Eksempel 3

Hvis du pga. din nedsatte arbejdsevne får fuld løn for færre timer, end du opholder dig på arbejdspladsen, skal du indtaste det antal timer, du får løn for i beregneren.

Det er tilfældet, hvis du f.eks. er på arbejdet i 24 timer, men får fuld løn for 12 timer, fordi din arbejdsintensitet er vurderet til 50 pct. Den fulde timeløn for de 12 timer udgør her 185 kr. inkl. pension.

I dette tilfælde skal du indtaste 12 timer i feltet "løntimer" og 185 kr. i feltet "timeløn".

Sidst opdateret: 06-01-2023
} }, false);