Spring til hovedindhold

Beregn din indtægt i et fleksjob

Hvis du kender din timeløn og antal løntimer pr. uge, kan du her få en vejledende beregning af din indtægt i et fleksjob.

Resultat

Du har angivet, at du får løn for 18 timer om ugen, og at din timeløn inkl. pension udgør 200 kr. Dermed udgør din månedsløn fra arbejdsgiveren 15.600 kr.

Månedslønnen for fuldtidsarbejde (37 timer/uge) i den pågældende stilling er antaget at udgøre 32.067 kr. (37 timer * 200 kr. pr. time * 52 uger / 12 mdr.)

Lønnen fra arbejdsgiveren bliver suppleret med et fleksløntilskud, der højest kan udgøre 19.952 kr. pr. måned. Tilskuddet aftrappes med 30 pct. af lønnen fra arbejdsgiveren indtil 16.323 kr. pr. måned, og herefter med 55 pct. af det beløb der overstiger 16.323 kr. måned.

Tilskuddet aftrappes med 30 pct. af lønnen på 15.600 kr. = 4.680 kr. Fleksløntilskuddet er beregnet til 19.952 - 4.680 kr. = 15.272 kr.

Den samlede månedsindtægt inkl. pension og ATP udgør herefter 30.872 kr.

Indtægt i fleksjob

Beregn din månedsindtægt i et fleksjob

Bemærk, at du skal indtaste:

  • timeløn, inklusiv pension og diverse tillæg som f.eks. anciennitetstillæg og funktionstillæg.
  • et helt tal, når du indtaster antal løntimer pr. uge.

Som ansat i et fleksjob får du løn fra din arbejdsgiver og et tilskud fra kommunen. Tilskuddet kaldes fleksløntilskud og bliver beregnet ud fra den løn, som du får fra din arbejdsgiver. Både løn og fleksløntilskud udbetales direkte til dig. Hovedreglen er, at jo højere løn man får fra sin arbejdsgiver, jo lavere bliver fleksløntilskuddet.

Hvis du har spørgsmål til din løn som ansat i fleksjob eller til det fleksløntilskud, du får fra kommunen, kan du kontakte dit jobcenter. Er du medlem af en fagforening, kan du også kontakte dem.

Beregningen er kun vejledende. Det betyder, at du ikke har krav på den løn fra arbejdsgiver eller det fleksløntilskud, som beregneren viser.

Bemærk, at fleksløntilskuddet justeres hvert år. I 2024 er det maksimale, man kan få udbetalt i fleksløntilskud, 19.952 kroner pr. måned.

Beskæftigelsesministeriet har lavet beregneren, men ministeriet påtager sig ikke ansvar for fejl eller for eventuelle direkte eller indirekte tab som følge af dispositioner, som man måtte foretage på baggrund af de resultater, beregneren viser.

Sådan bruger du beregneren

Hvis du får fuld løn for de timer, som du arbejder

Hvis du for eksempel er ansat i et fleksjob 15 timer om ugen med fuld løn, skal du indtaste 15 i feltet "timetal" og din timeløn i feltet "timeløn". Timelønnen skal være inkl. pension og diverse tillæg som f.eks. anciennitetstillæg og funktionstillæg.

Hvis du får en reduceret løn for de timer, som du arbejder

Hvis du på grund af din nedsatte arbejdsevne er ansat med en reduceret timeløn, kan beregneren ikke bruges direkte til at beregne din månedsindtægt. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis du er ansat med en reduceret timeløn efter en overenskomst eller efter aftale mellem dig og din arbejdsgiver. For at få den rigtige beregning skal du omregne din løn og arbejdstid til det antal timer, du får fuld løn for:

Hvis du for eksempel arbejder i 20 timer, men du får 50 procent af den ”fulde timeløn”, fordi din arbejdsintensitet er vurderet til 50 procent, svarer det til, at du får fuld løn for 10 timer.

I det tilfælde skal du indtaste 10 timer i feltet "timetal" og indtaste timelønnen. Timelønnen skal være inklusive pension og diverse tillæg som f.eks. anciennitetstillæg og funktionstillæg.

Hvis du får fuld løn for færre timer, end du er på arbejde

Hvis du på grund af din nedsatte arbejdsevne får fuld løn for færre timer, end du opholder dig på arbejdspladsen, skal du indtaste det antal timer, du får løn for, i beregneren.

Det er tilfældet, hvis du for eksempel er på arbejdet i 24 timer, men du får ”fuld løn” for 12 timer, fordi din arbejdsintensitet er vurderet til 50 procent. I det tilfælde, skal du indtaste 12 timer i feltet "timetal" og din timeløn i "timeløn". Timelønnen skal være inklusive pension og diverse tillæg som f.eks. anciennitetstillæg og funktionstillæg.

Sidst opdateret: 04-07-2024