Spring over hovedmenu

Tilsyn, kontrol og klager over a-kassernes afgørelser

Styrelsen udfører tilsyn og kontrol vedr. beskæftigelsesområdet, feriefonde og Udbetaling Danmarks bestyrelse. Vi behandler også klager over a-kassers afgørelser.

Tilsyn og kontrol med a-kasser

Styrelsen fører tilsyn med a-kasserne på baggrund af datamateriale, som a-kasserne har pligt til at sende til styrelsen om administration af reglerne inden for den lovgivning, der er fastsat for a-kasserne.

 

Tilsyn og kontrol med a-kasser

Klager om arbejdsløshedsforsikring og efterløn

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) behandler klager over afgørelser, der er truffet i en a-kasse efter arbejdsløshedsforsikringsloven.

Klager om arbejdsløshedsforsikring og efterløn

Tilsyn med kommuner

Styrelsen fører tilsyn med kommunernes rådighedsvurderinger af jobparate kontanthjælpsmodtagere.

 

 

Tilsyn med kommuner

Tilsynsstrategi og tilsynsplan

Med tilsynsstrategi og -plan følger styrelsen op på, om beskæftigelseslovgivningen er implementeret og administeret i overensstemmelse med Folketingets intentioner.

Tilsynsstrategi

Feriefonde

Arbejdsmarkedets Feriefond fører tilsyn med ca. 140 private feriefonde.

 

Feriefonde

Tilsyn med Udbetaling Danmark

Beskæftigelsesministeren fører tilsyn med Udbetaling Danmarks bestyrelse med udgangspunkt i fire fokusområder og sender et årligt tilsynsbrev.

Tilsyn med Udbetaling Danmark

Tilsynsrådet

Tilsynsrådet rådgiver beskæftigelsesministeren om styrelsens tilsynsvirksomhed.

 

Tilsynsrådet
} }, false);