Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Tilsyn med a-kasser

STAR fører tilsyn med, at a-kasserne forvalter dagpengeområdet korrekt og effektivt og om Folketingets intentioner med gældende love og regler således bliver indfriet af a-kasserne.

STAR fører tilsyn med a-kasserne på blandt andet nedenstående områder:

A-kasserevision

A-kassernes revisionsresultater indberettes hvert år til STAR, som gennemgår a-kassernes regnskaber og revisionsprotokoller og følger op på revisorernes bemærkninger.

Få mere at vide om a-kasserevision via nedenstående link:

A-kasserevision

A-kasseindblik

STAR følger systematisk op på, om a-kasserne i deres administrative praksis sikrer, at  dagpengemodtagere lever op til reglerne om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Få mere at vide om a-kasseindblik via nedenstående link:

A-kasseindblik

Advismodellen

Advismodellen er blevet til med afsæt i dagpengereformen, der trådte i kraft den 1. juli 2017. Modellen er en del af STARs tilsyn med a-kassernes administration og udbetaling af ydelser.

Få mere at vide om advismodellen via nedenstående link:

Advismodellen

Dialogbaseret tilsyn med a-kasserne

Som led i tilsynet med a-kasserne afholder STAR møder med den enkelte a-kasse med ca. halvandet års interval.

Få mere at vide om det dialogbaserede tilsyn med a-kasserne via nedenstående link:

Dialogbaseret tilsyn med a-kasserne