Spring til hovedindhold

Tilsagn fra pulje til særlig indsats til ledige over 50 år (FL § 17.46.43.30.) i 2021

Formålet med puljen er at personer i målgruppen kommer i arbejde eller forbliver i beskæftigelse. Det skal ske via særlige intensive indsatser, som har fokus på jobformidling, jobsøgning mv og evt. tilbud om virksomhedsforløb eller jobrettet opkvalificering.

Puljen kan ansøges af a-kasser og jobcenter, evt. i samarbejde med andre a-kasser og jobcenter. Projektet kan have yderligere samarbejdspartnere i andre aktører som uddannelsesinstitutioner, fagforbund, virksomheder el.lign. Den organisation, som indsender ansøgningen, bliver tilskudsansvarlig. Projektet kan have yderligere samarbejdspartnere som uddannelsesinstitutioner, fagforbund, virksomheder el.lign.

Projekttitel Virksomhed Tilsagn givet, kr.
Din vej i job for langtidsledige +55 HK Danmarks A-kasse 1.344.500
AHA+ Afklaring, handling & arbejdsmarked Faglig Fælles Akase 1.963.930
Individuel målrettet vej til dit næste job FTF-A Funktionærernes og Tjeneste- Mændenes Fælles Arbejdsløshedskasse 2.025.000
Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år - FL § 17.46.43.30. Viborg Kommune 455.316
Job til alle Horsens Kommune 1.328.194
Jobboost til 2 sprogede seniorer 3FA 1.498.300
Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år - FL § 17.46.43.30. Frederiksberg Kommune 1.500.000
Vejen tilbage til job for de langtidsledige over 50 år Gentofte Kommune 560.000
Taskforce - en særlig indsats til ledige over 50 år Fredericia Kommune 837.650
SeniorSprint 2 3FA 2.995.200
Sosu-seniorer - Mod job i pleje- og omsorgssektoren Nordfyns Kommune 191.910
I alt tilsagn Antal 11 14.700.000
Sidst opdateret: 22-05-2023