Spring over hovedmenu

Tilsagn fra pulje til indsats ved større afskedigelser til varslingsindsats (FL § 17.46.14.10.) 1. halvår 2022

Ansøgningsfrist

Formålet med varslingspuljen er at iværksætte og yde tilskud til, at jobcentrene i opsigelsesperioden og/eller efter opsigelsesperiodens udløb iværksætter initiativer, der sikrer en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde.

Puljernes ansøgerkreds er alle landets kommuner. Det er det enkelte jobcenter, som ansøger Det regionale Arbejdsmarkedsråd om midler fra varslingspuljen.

Projekttitel Virksomhed Tilsagn givet, kr.
Pulje til indsats ved større afskedigelser - FL § 17.46.14.10. Jammerbugt Kommune 367.500
Pulje til indsats ved større afskedigelser - FL § 17.46.14.10. Aalborg Kommune 496.250
I alt tilsagn Antal 2 863.750

 

Sidst opdateret: 22-08-2022