Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Bilagsliste om 400 timers-ordningen

Følgende bilag skal som minimum være vedlagt:

400-timers ordningen - bilagsliste (pdf)

  1. A-kassens oversendelsesbrev med bemærkninger til alle relevante klagepunkter, f.eks. om a-kassens sagsbehandling/vejledning.
  2. A-kassens afgørelse med oplysninger om, hvorvidt den er sendt digitalt eller med brevpost.
  3. Medlemmets klage og dato for modtagelsen. 
  4. Medlemmets ansøgning om efterløn under 400-timers-ordningen. Hvis relevant, supplerende spørgsmål og svar til ansøgningen.
  5. Har a-kassen taget stilling til, om der er tale om selvstændig virksomhed? Vedlæg oplysninger om medlemmets arbejdsopgaver, timeforbrug på de enkelte opgaver i virksomheden, hvor mange timer en eventuel fremmed hjælp bruger i virksomheden, forventet antal arbejdsopgaver og virksomhedens åbningstider. Hvis relevant, oplysninger om kundegrundlaget, og om der annonceres, herunder om der annonceres på en hjemmeside. Hvis relevant, oplysninger om prisen pr. kunde, opgave eller enhed, virksomhedens forventede nettoomsætning pr. regnskabsår, virksomhedens forventede vareforbrug pr. regnskabsår og virksomhedens forventede dækningsbidrag 1 pr. regnskabsår.
  6. Fører medlemmet en eksisterende bibeskæftigelse videre?
  7. Nedsættes virksomhedens tidsforbrug og indtægt (fra hovedbeskæftigelse eller større bibeskæftigelse)?
  8. Driver medlemmet virksomhed som et interessentskab (I/S)? Hvis "Nej" vedlægges oplysninger om virksomhedsformen, f.eks. personlig drevet virksomhed, ApS, A/S m.v.
Sidst opdateret: 21-03-2024