Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Bilagsliste om bibeskæftigelse

Følgende bilag skal som minimum være vedlagt:

Bibeskæftigelse - bilagsliste (pdf)

 1. A-kassens oversendelsesbrev med bemærkninger til alle relevante klagepunkter, f.eks. om a-kassens sagsbehandling/vejledning.
 2. A-kassens afgørelse og oplysning om afsendelsesmetoden.
 3. Medlemmets klage og dato for modtagelsen.
 4. Oplysning om, hvem virksomheden ejes og drives af.
 5. Oplysning om, hvorvidt medlemmet er momsregistreret eller tilmeldt CVR.
 6. Oplysning om, hvorvidt medlemmet er medarbejdende ægtefælle, herunder i skattemæssig henseende, hvis relevant.
 7. Oplysning om, hvornår medlemmet begyndte og evt. ophørte med at arbejde i virksomheden.
 8. Oplysning om, hvorvidt virksomheden tidligere har været drevet som medlemmets hovedbeskæftigelse.
 9. Oplysning om, i hvilket omfang medlemmet var og er beskæftiget i virksomheden.
 10. Oplysning om hvilken tid af døgnet beskæftigelsen udføres.
 11. Oplysning om hvilket arbejde medlemmet står til rådighed for.
 12. Omhandler sagen drift af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse med/uden ret til dagpenge? Hvis ”Ja” skal a-kassen oplyse om medlemmets sidste arbejdsforhold og hvornår medlemmet blev tilmeldt i jobcentret. Vedlæg også redegørelse fra medlemmet for, at aktiviteterne ikke er til hinder for, at medlemmet kan overtage arbejde med dags varsel m.v.
 13. Omhandler sagen tidsbegrænsning for retten til supplerende dagpenge på grund af bibeskæftigelsen? Hvis ”Ja” vedlægges a-kassens begrundelse for, at medlemmets bibeskæftigelse er omfattet af tidsbegrænsningen, a-kassens afgørelse om udløb af perioden med supplerende dagpenge og a-kassens underretning om, at perioden er ved at udløbe. Endvidere vedlægges dokumentation for forbrug af uger (f.eks. ved skærmprint) og for lønarbejde.
 14. Omhandler sagen fleksibel forlængelse af retten til supplerende dagpenge? Hvis ”Ja” vedlægges dokumentation, f.eks. oplysninger om løntimer og A-indkomst indberettet til indkomstregisteret, B-indkomst eller måneder, hvor medlemmet har drevet selvstændig virksomhed og ikke modtaget dagpenge.
 15. Omhandler sagen genoptjening af retten til supplerende dagpenge i 30 uger? Hvis ”Ja” vedlægges dokumentation for indberettede løntimer i indkomstregisteret eller A og B-indkomst samt overskud ved selvstændig virksomhed.
 16. Omhandler sagen ophør med bibeskæftigelse? Hvis ”Ja” vedlægges a-kassens afgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, tro og love-erklæring om ophør, momsafmelding fra Skat og øvrig dokumentation for ophør.
 17. Dokumentation for a-kassens vejledning, hvis relevant.
Sidst opdateret: 21-03-2024