Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Bilagsliste om manglende rådighed (ikke jobsøgning og udeblivelse)

Følgende bilag skal som minimum være vedlagt:

Manglende rådighed - bilagsliste (pdf)

 1. A-kassens oversendelsesbrev med bemærkninger til alle relevante klagepunkter, f.eks. om a-kassens sagsbehandling/vejledning.
 2. A-kassens afgørelse med oplysninger om, hvorvidt den er sendt digitalt eller med brevpost.
 3. Medlemmets klage og dato for modtagelsen. 
 4. Referat fra den rådighedssamtale, der danner grundlag for afgørelsen om manglende rådighed.
 5. Har a-kassen vurderet, at medlemmet ikke står til rådighed på grund af helbredsmæssige begrænsninger i erhvervsevnen? Hvis ja vedlægges emnerne i punkt 6.
 6. Dokumentation for helbredsmæssige begrænsninger, f.eks. i form af ressourceprofil fra kommunen, journaler fra hospital / egen læge eller medlemmets egne oplysninger. Udskrift af medlemmets CV. Oplysninger fra medlemmet om faglige områder indenfor hvilke, medlemmet står fuldt til rådighed. Oplysninger om medlemmet sygeperioder. Søgte medlemmet om dagpenge i forbindelse med sygedagpenge?
 7. Har a-kassen vurderet, at medlemmet ikke står til rådighed på grund af, at medlemmet modtager kompensation for tabt arbejdsfortjeneste? Hvis "Ja" vedlægges kommunens bevilling af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.
 8. Har a-kassen vurderet, at medlemmet ikke står til rådighed på grund af medlemmets adfærd? Hvis "ja" vedlægges oplysninger om medlemmets adfærd, herunder om enkelte episoder eller generelt afvisende adfærd. Vedlæg evt. også oplysninger om tidligere ophør på grund af adfærd.
 9. Har a-kassen vurderet, at medlemmet ikke står til rådighed på grund af gentagne udeblivelser? Hvis "Ja" vedlægges oplysninger om og dokumentation for udeblivelser.
 10. Har a-kassen vurderet, at medlemmet ikke står til rådighed på grund af vedvarende adresseændring? Hvis "ja" " vedlægges a-kassens redegørelse for vurderingen af medlemmets rådighed og dokumentation herfor.
 11. Har a-kassen vurderet, at medlemmet ikke står til rådighed af en anden årsag end de nævnte? Hvis "Ja" vedlægges a-kassens redegørelse for vurderingen af medlemmets rådighed og dokumentation herfor.
Sidst opdateret: 21-03-2024