Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Bilagsliste om ophør med selvstændig virksomhed

Følgende bilag skal som minimum være vedlagt:

Ophør med selvstændig virksomhed - bilagsliste (pdf)

  1. A-kassens oversendelsesbrev med bemærkninger til alle relevante klagepunkter, f.eks. om a-kassens sagsbehandling/vejledning.
  2. A-kassens afgørelse og oplysning om afsendelsesmetoden.
  3. Medlemmets klage og dato for modtagelsen.
  4. Medlemmets ansøgning om dagpenge/efterløn.
  5. Bestrider medlemmet drift af selvstændig virksomhed? Bestrider medlemmet hovedbeskæftigelse? Hvis "Ja" vedlægges dokumentation for hovedbeskæftigelse.
  6. Omhandler sagen ophør på grundlag af et Ophørsbevis? Hvis "Ja" vedlægges ophørsbevis. Hvis sagen omhandler 6 måneders DP-ret på grundlag af en tro- og love-erklæring, så vedlægges også erklæringen. Omhandler sagen ophør med et selskab, hvor formålsparagraffen er ændret til formueadministration? Hvis "Ja" vedlægges dokumentation for ændring hos Erhvervsstyrelsen. Omhandler sagen ophør ved bortforpagtning eller udlejning af den selvstændige virksomhed? Hvis "Ja" vedlægges kontrakter. Omhandler sagen udtræden af en virksomhed, der videreføres af ægtefællen? Hvis "Ja" vedlægges tro- og love-erklæring. Omhandler sagen omdannelse til bibeskæftigelse? Hvis "Ja" vedlægges dokumentation for omdannelse til bibeskæftigelse.
  7. Dokumentation for udtræden af en virksomhed, der videreføres af medejere, hvis relevant. Dokumentation for a-kassens vejledning om ophør med drift af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, hvis relevant.
Sidst opdateret: 21-03-2024