Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Bilagsliste om reguleringer

Følgende bilag skal som minimum være vedlagt:

Reguleringer - bilagsliste (pdf)

 1. A-kassens oversendelsesbrev med bemærkninger til alle relevante klagepunkter, f.eks. om a-kassens sagsbehandling/vejledning.
 2. A-kassens afgørelse med oplysninger om, hvorvidt den er sendt digitalt eller med brevpost.
 3. Medlemmets klage og dato for modtagelsen. 
 4. A-kassens partshøring(er) af medlemmet (oplys, hvis medlemmet ikke har svaret).
 5. Oplys dato for samkøring.
 6. Vedlæg medlemmets udtalelser i sagen.
 7. Vedlæg ydelseskort og udbetalingsspecifikationer for hele den periode, som reguleringen omfatter.
 8. Vedlæg indkomstregisteroplysninger for hele den periode, som reguleringen omfatter.
 9. Vedlæg a-kassens opgørelse af reguleringsbeløbet, f.eks. reguleringsspecifikationer (Det skal fremgå, hvis beløbet deles op i tilbagebetaling og regulering).
 10. Hvis der reguleres for mere end 37 timer, vedlægges også: Kopi af vejledning til ydelseskort (gældende på indsendelsestidspunktet).
 11. Hvis der reguleres for mere end 37 timer, vedlægges også: Dokumentation for det underliggende retsforhold, f.eks. ledighedserklæring, ansøgning om feriedagpenge eller lignende, herunder a-kassens vejledning af medlemmet.
 12. Hvis der reguleres for mere end 37 timer, vedlægges også: A-kassens stillingstagen til sanktion.
Sidst opdateret: 21-03-2024