Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Bilagsliste om udeblivelser fra møder

Følgende bilag skal som minimum være vedlagt:

Udeblivelser fra møder - bilagsliste (pdf) 

 1. A-kassens oversendelsesbrev med bemærkninger til alle relevante klagepunkter, f.eks. om a-kassens sagsbehandling/vejledning.
 2. A-kassens afgørelse med oplysninger om, hvorvidt den er sendt digitalt eller med brevpost.
 3. Medlemmets klage og dato for modtagelsen. 
 4. Er medlemmet indkaldt, eller har medlemmet selv booket mødet? Hvis ”Indkaldt” besvares punkt 5-7.
 5. Kopi af indkaldelsesbrevet. Er medlemmet vejledt om konsekvensen af udeblivelsen? Hvis ”Ja” vedlægges dokumentation for dato(er) for vejledning.
 6. Er indkaldelsesbrevet sendt elektronisk, og oplyser medlemmet, at det ikke er modtaget? Hvis ”Ja” vedlægges dokumentation for, at indkaldelsesbrevet er modtaget i medlemmets digitale postløsning.
 7. Er indkaldelsesbrevet sendt med fysisk brevpost, og oplyser medlemmet, at det ikke er modtaget eller modtaget med forsinkelse? Hvis "ja" besvares punkt 8.
 8. Erklæring fra PostNord om, at udbringningen af post har været (u)normal på tidspunktet. Oplysning om, hvorvidt brevet er sendt som A-post, B-post eller rekommanderet brev. Er brevet modtaget retur? Er brevet blevet sendt til en forkert adresse, fordi medlemmet er flyttet uden at have meddelt adresseændring?
 9. Medlemmets forklaring og dokumentation for årsagen til udeblivelsen. Dokumentation for vejledning om rådighed, herunder om kontakt til mødeafholderen. Vedlæg også oplysning om dato for, hvornår denne vejledning er givet.
 10. Er udeblivelsen sket fra a-kassen eller Jobcenter (JC) / anden aktør (AA)? Hvis ”Fra a-kassen” besvar punkt 11. Hvis ”Fra JC/AA” besvar punkt 12.
 11. Hvis der er svaret ”Ja” i 6, skal a-kassen oplyse, om der er vejledt om digital kommunikation og i så fald vedlægge dokumentation for vejledningen, inkl. oplysning om dato for, hvornår vejledningen er givet til medlemmet. Hvis der er svaret ”Ja” i pkt. 7, skal a-kassen oplyse om a-kassens postprocedure, om denne er overholdt og om der er forhold i postproceduren, der kan have bevirket, at brevet ikke er sendt eller sendt senere end dateringen.
 12. Jobcenterets underretning til a-kassen.
 13. Dato for, hvornår medlemmet har henvendt sig til mødeafholderen om udeblivelsen.
Sidst opdateret: 21-03-2024