Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Advismodellen

Advismodellen er en del af STARs tilsyn med a-kassernes administration og udbetaling af ydelser.

STAR fører et løbende digitalt tilsyn med a-kassernes administration og udbetaling af ydelser via den såkaldte Advismodel.

Advismodellen består af en række tilsynsspor, som hver kontrollerer et specifikt område af a-kassernes administration. Områderne er udvalgt ud fra, hvor STAR vurderer, at der er en øget risiko for fejladministration i a-kasserne.

Advismodellen er blevet til med afsæt i dagpengereformen, der trådte i kraft den 1. juli 2017. Modellen er ét af flere digitale tilsynsværktøjer, som udgør STARs tilsyn med a-kassernes administration og udbetaling af dagpenge.

STAR har udviklet Advismodellen i samarbejde med seks a-kasser og brancheorganisationen Danske A-kasser.

Tilsynsspor

I Advismodellen er der for tiden syv ”undringsspor”.

I hvert undringsspor kører STAR data fra forskellige registre sammen.

Al data er på individniveau. Datasamkøringen vedrører alle a-kasser og alle udbetalinger af dagpenge i den undersøgte periode.

Resultatet af datasamkøringen samles på en oversigt med sager, der viser tegn på mulig fejladministration i a-kasserne, og hvor STAR derfor har en grund til at ”undre sig” over a-kassens administration. I det følgende kaldes disse sager for undringssager

STAR sender undringssagerne til a-kasserne, så a-kasserne kan undersøge sagerne. A-kasserne skal herefter melde tilbage til STAR, om der er sket fejladministration. STAR gennemgår derefter a-kassernes tilbagemeldinger og afslutter tilsynet med et brev til a-kasserne. Dermed får a-kasserne en fælles læring af tilsynets resultater.

 

STAR sender tilsyn via undringsspor ud til a-kasserne i en fast aftalt kadence med ét tilsynsspor ad gangen. Normalt undersøger STAR med en undringsudsendelse en periode på ca. tre måneder.

 

Sidst opdateret: 04-06-2024